Boldog az a szolga, aki nem bízza el magát jobban a miatt a jó miatt, amit általa mond és művel az Úr, mint amiatt, amit más által mond és művel.

Jubileumi évek a ferences rendben, 2023–2026

2023.03.29 Címkék:

A 2023-tól 2026-ig tartó jubileumsorozat magyarországi programjai a tavasz érkezésével indultak el – többek között ezekről adunk hírt ebben az írásban, valamint az Assisi Szent Ferenc karizmájának megismerését és megünneplését segítő útmutatót ajánljuk ismét figyelmükbe.

Szent Ferenc életének utolsó időszakában számos fontos esemény történt, amelyeknek a 800. évfordulójára kívánnak emlékezni a meghirdetett jubileumok. 2023-ban kettő, a többi évben egy-egy nagy jelentőségű eseményt ünneplünk:

  • 2023-ban a Megerősített regula és a grecciói karácsony,
  • 2024-ben Szent Ferenc stigmatizációja,
  • 2025-ben a Naphimnusz létrejötte,
  • 2026-ban Szent Ferenc halálának (tranzitusának) 800. évfordulójához érkezünk el.

A jubileumsorozatot a Ferences Család legfőbb elöljárói (miniszter generálisai) 2021. november 29-én hirdették meg Greccióban. A hatfős konferenciát

  • a három ferences első rend (Kisebb Testvérek Rendje, Kapucinus Kisebb Testvérek, Konventuális Ferences Minorita Rend) miniszter generálisai,
  • a Reguláris Harmadik Rend és
  • a Ferences Világi Rend miniszter generálisai, valamint
  • a Ferences Harmadrendi Kongregációk Szövetségének elnöke alkotják.

A jubileumi ünnepségsorozatot 2022. november 29-én, kerek egy évvel a Megerősített regula jóváhagyásának 800. évfordulója előtt nyitotta meg Massimo Fusarelli OFM miniszter generális a Fonte Colombó-i szentélyben, a ferencesek „Sínai-hegyén”, ahonnan a ferences nagycsalád mintegy kétszáz tagja közös zarándoklattal vonult Rieti székesegyházába. „Minden alkalommal, amikor útra kelünk, tudjuk, hogy újra fellobban az a szikra, amely az Evangélium követésére indított bennünket” – fogalmazott Massimo Fusarelli.

Útmutató a jubileumhoz

A sokrétű jubileumra való készület jegyében a Ferences Család összeállított egy útmutatót, melyet 2022 nyarán adtunk közre – szabadon használhatja valamennyi ferences közösség, illetve mindazok, akik érdeklődnek a ferences karizma iránt. Irányelveket nyújt, melyek mentén a helyi közösségek megszervezhetik az egyes ünnepségeket, illetve képzési folyamatok is épülhetnek rá.

Programok

A magyar Ferences Világi Rend (FVR) piliscsabai, Szent Pio nevét viselő közössége mások számára is nyitott képzési napokat szervez a jubileumi években.

Az első alkalomra 2023. március 4-én került sor, amikor Fernando Ventura OFMCap portugál szerzetes beszélt Assisi Szent Ferenc és a teremtés kapcsolatáról, a teremtett világ iránti tiszteletéről – erről szóló írásunkat itt olvashatják, illetve az előadásról készült videót is megtekinthetik.

További alkalmak az FVR szervezésében: május 20-án Bagyinszki Ágoston és Gács Paszkál ferences szerzetesek a zsoltárokat állítják a középpontba, Thomas Mertont hívva segítségül. Szeptember 2-án a Szlovákiából érkező Lucia Hidveghyova OFS Assisi Szent Ferenc lelkiségének a zsidósággal és az iszlámmal való kapcsolódásairól tart előadást. Az idei utolsó képzési napon, november 25-én Szpisják Péter Pál OFMCap beszél Szent Ferenc prófétai lelkületéről.

A Pasaréti Közösségi Házban április 3-án kerekasztal-beszélgetésen vehetnek részt: Dobszay Benedek OFM, Bagyinszki Ágoston OFM, Horváth Éva és Horváth Bálint folytat párbeszédet arról, miről szól, miről szóljon a ferences jubileum. Szeretettel hívnak barátokat és kritikusokat is az együtt gondolkodásra:

„A négyéves ünnepi időszak megnyitása után nem sokkal még időben vagyunk a magyar hangsúlyok beállításához, finomhangolásához. A nemzetközi Ferences Család a karizmák sokszínűségében van jelen Magyarországon is. Vajon milyen sajátos kihívásokat támaszt velünk, mai ferencesekkel szemben a magyar társadalom? Képesek vagyunk-e ferences hangsúlyokkal, a környezetünk számára vonzóan megjeleníteni a keresztény identitásunkat? Melyek az erősségeink és gyengeségeink? Mit tegyünk a hitelességünk és missziónk átütőbb megélése érdekében? Egy különösen is Assisi Szent Ferenc szellemi örökségéből táplálkozó pontifikátus ernyője alatt melyek a ’jövőképesség’ kritériumai számunkra?”

A további programokról a Ferences Világi Rend és a Ferences Rendtartomány felületein adnak majd hírt.

Fotó: OFM.org

Ferences Média, 2023

 

Hozzászólások lezárva.