Boldog a szolga, aki távollétében éppúgy szereti és félti testvérét, mint jelenlétében; és háta mögött sem mond semmi olyat, amit jelenlétében szeretettel meg ne mondhatna.

kapcsolat

A Rend az évszázadok során különösen ügyel arra is, hogy csak annyiban birtokoljon, amennyiben az teljes egészében a ferences ügyet – imádságot, evangelizációt, társadalmi szerepvállalást – szolgálja. Napjainkban ezt a társadalmi jelenlétet hivatottak segíteni azok a képződmények, amelyeket intézményeknek nevezünk. Az intézmények és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrák nem öncélúak: az óvodák, iskolák, kollégiumok, szociális ellátórendszerek, kulturális központok, plébániák, rendházak mind-mind ezt a szerepvállalást támogatják, illetve annak szolgálnak eszközéül, felületéül, közvetítőjéül, amit összességében ferences műnek nevezünk. A ferences intézmények ilyen összefüggésben értelmezhetők.