A lélek eledele Isten.

hivatásunk

Szent Ferenc így határozza meg hivatásunkat: „A kisebb testvérek regulája és élete ez: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát, és éljenek engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban.” (2Regula 1,1)   A rend tagjai elé a konstitúció azt a célt tűzi …

Szent Ferenc így határozza meg hivatásunkat: „A kisebb testvérek regulája és élete ez: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát, és éljenek engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban.”

(2Regula 1,1)

 

A rend tagjai elé a konstitúció azt a célt tűzi ki, hogy Szent Ferenc nyomán „…éljenek teljesen az Evangélium szerint, vagyis: […] testvéri közösségben; tegyenek tanúságot a bűnbánatról és a kicsiségről; és a minden ember iránti szeretetben az egész világon az Evangélium hírnökei legyenek, a kiengesztelődést, a békét és az igazságosságot hirdessék cselekedeteikkel…” (Konst 1.2.).

Életünkben különleges helyet kap az imádság és áhítat , a testvéri élet, a minoritás (a szegénység, kicsinység és a kitaszítottakkal való szolidaritás), valamint az evangelizáció.