Isten Fia szegénnyé lett értünk.

Ferencesek szentelése – Beszélgetés Balázs Jeromos és Szabó Péter testvérekkel

2021.06.18

Beer Miklós június 5-én Péter testvért pappá és Jeromos testvért diakónussá szentelte az esztergomi ferences templomban. A következő napon, Úrnapján pedig Péter szülőfalujában, Száron mutatta be újmiséjét, ahol a diakónusi szolgálatot Jeromos végezte. Mindkét helyszínről tudósított a Katolikus Rádió a …

Páduai Szent Antal, aki imádságból táplálkozott – Varga Kapisztrán OFM elmélkedése

2021.06.13

Történetek Szent Antalról, amelyeket még nem biztos, hogy ismerünk. Hagyományok, amelyek ünnepéhez köthetők. Attribútumai, amelyek igazán mély jelentést hordoznak. Mindezekről Varga Kapisztrán OFM osztja meg gondolatait.

Jézus Szentséges Szíve – A zalaegerszegi ferences templom búcsúünnepe

2021.06.11

Június 11-én, pénteken Jézus Szíve főünnepén, a zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences Plébánia búcsúnapján 17.30-tól mondanak ünnepélyes litániát. Az ezt követő szentmisét Berta Tibor tábori püspök atya celebrálja. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket! Jézus szíve Isten emberré lett Fiának szíve, …

Virágzó gesztenyefák – Virtuális séta a Ferences Szociális Otthonban

2021.06.07

Kéz- és cipőfertőtlenítés, maszk, oltási igazolvány: ma így léphetünk be az esztergomi Ferences Szociális Otthon (FSZO) intézményébe. Szabó Zoltánné Mónika intézményvezető és Angyal Jeremiás ferences testvér fogadnak, akik érkezésemkor éppen egy vetítésre hívják össze az otthon lakóit. Ilyen közös program …

Május 25. Szent Ferenc atyánk Assisi bazilikájának felszentelési évfordulója

2021.05.25

Ferenc testvér 1226. október 3-án este költözött az örökkévalóságba. Már másfél év múlva szentté avatták. A tiszteletére Assisiben épített templom alapkövét rögtön a szentté avatást követő napon, 1228. május 28-án IX. Gergely pápa helyezte el. Az építkezés aztán 25 évig …