Ragyogd be szívem sötétségét!

mai feladatvállalás

Lelki programok, szakmai továbbképzések, kulturális rendezvények, szabadidős tevékenységek egyházi és világi körben, minden korosztály számára.

1. Lelkipásztorkodás

 • imádság
 • általános lelki gondozás, kísérés (lelkivezetés)
 • lelki támasz, segítségnyújtás krízishelyzetekben
 • hagyományos egyházi tevékenység, szentségek kiszolgáltatása: keresztség, bérmálás, eucharisztia (oltáriszentség, szentáldozás), kiengesztelődés (gyóntatás), betegek kenete, egyházi rend (papság), házasság (esküvő)
 • közösségszervezés: lelki programok, szakmai továbbképzések, kulturális rendezvények, szabadidős tevékenységek egyházi és világi körben, minden korosztály számára
 • Magyarország nemzeti kegyhelyének vezetése, gondozása Mátraverebély-Szentkúton

2. Oktatás, nevelés

 • intézmények: Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Szentendrei Ferences Gimnázium, Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium (Esztergom), Collegium Seraphicum Katolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium (Pécs), Assisi Szent Ferenc Főiskolai Kollégium (Szombathely)
 • emelt szintű képzések, kiegészítő pedagógiai és közösségi tevékenységek
 • speciális módszertanok, innovatív modellek
 • célzott projektek a leghátrányosabb helyzetűek felzárkóztatására

3. Szociális és jószolgálati tevékenység

 • intézmények: Autista Segítő Központ (Gyöngyös), Autista Majorság (Karácsond), Idősek Otthona (Esztergom), Dorothea Otthon (Kozármisleny), Időskorúak Nappali Ellátása (Budapest)
 • rászorulók rendszeres térítésmentes étkeztetése: Ferencesek szegénykonyhája (Szeged)
 • Kárpátaljai Ferences Misszió
 • krízishelyzetben lévők eseti és folyamatos lelki és anyagi támogatása
 • különleges programok a leginkább rászorulók megsegítésére

4. Kulturális örökségvédelem

 • könyvtár, levéltár, művelődési központ
 • rendszeres kulturális programok, projektek
 • a nemzeti kulturális örökség egyes darabjainak őrzése, gondozása, bemutatása

 

Ferences Média