Legyünk tehát szeretettel és alázatossággal és alamizsnálkodjunk, mert az alamizsna megmossa a lelkeket a bűnök szennyétől.

Mise- és gyóntatásrend

Itt megtalálhatja a Ferences Rendtartomány fenntartásában és lelkipásztori vezetése alatt álló templomok mise- és gyóntatásrendjét. Az aloldalt folyamatosan frissítjük.