Bárki irigykedik testvérére a jó miatt, amit mond és cselekszik általa az Úr, a káromlás bűnét követi el, mivel a Magasságbelire irigykedik, aki minden jót mond és cselekszik.

Várják a jelentkezőket a Testvérkék Ferences Óvodába

2023.02.27 Címkék:

Április közepéig várják a jelentkezőket a Testvérkék Ferences Óvodába. Hogy a szülőket segíthessük döntésükben, közreadjuk az óvoda bemutatkozását.

Óvodánk rövid története

1992-ben a Ferences Rendtartomány visszakapta a Szilfa u. 4. alatti ingatlant, amely rendkívül rossz állapotban volt. A felújítást követően, amely a II. kerületi önkormányzat segítségével valósult meg, egy szárnyat megkapott a Testvérkék Ferences Óvoda, amely működését 1996. január 1-én kezdte meg, először a Pasaréti Ferences Alapítvány, majd 1999. szeptember 1-től a Ferences Rendtartomány fenntartásában.

Az óvoda épülete, amely a pasaréti plébánia mellett található, 2022-ben teljes körű felújításon és átalakításon esett át (ITT olvasható a Magyar Kurír írása az ünnepélyes átadóról). Ennek során a két új csoportszoba mellett kialakításra került egy fejlesztőszoba, egy tornaszoba és egy teljesen új udvarrész is. 

A korábbi két vegyes életkorú csoport mellett elindítottunk egy harmadik, tiszta nagycsoportot az iskolai életre való még hatékonyabb felkészítés érdekében. Jelenleg 67 gyermek jár óvodánkba.

A 2023/2024-es tanévben tervezzük elindítani a negyedik csoportunkat, ahová már 2,5 éves kortól várjuk a gyermekeket.

Az intézmény szellemisége

A pedagógusok mellett a nevelést segítő dolgozók is küldetésüknek tekintik, hogy az óvodai nevelés hagyományos keretein belül megismertessük és megszerettessük a gyerekekkel Szent Ferenc személyét és a ferences lelkiséget.  Ehhez segítséget kapunk a pasaréti plébániától és a ferences atyáktól is.

Egyházi óvoda lévén kiemelt feladatot kap a hitre nevelés: ez megmutatkozik egyrészt a hittanok és a napi áhítatok révén, másrészt meghatározza egész napunkat. Célunk a hit megalapozása – a családokkal összhangban –, a feladatok ennek rendelődnek alá. Ennek érdekében igyekszünk kialakítani a gyermekekben az Isten iránti bizalmat, hogy megérezzék: Ő életünk, örömünk és reménységünk forrása. Ezen túl pedig éreztetjük a gyerekekkel, hogy egy nagycsaládhoz, Isten családjához, az Egyházhoz tartoznak. Mindezekhez elsősorban hiteles példát igyekszünk nyújtani.

Fontosnak tartjuk, hogy felismerjük és kiaknázzuk a hitre nevelés lehetőségeit a nap folyamán. Mivel a gyerekek a nap nagy részét az óvodában töltik, számtalan olyan alkalom van, amikor direkt vagy indirekt módon közvetíthetjük számukra a hitet. Ezek előfordulhatnak a kötetlen játékidő alatt, de a szervezett tevékenységekben is.

Óvodai ünnepeink egy részét a szülőkkel együtt tartjuk. Egy-egy műsor után mindig van egy kis agapé, amelyre a családok hozzák a süteményeket, üdítőket. Az év eleji Veni Sancte-misét mindig egy közös kirándulás keretében tartjuk. Itt új barátságok alakulhatnak ki a szülők között is, és jó alkalom nyílik a kötetlenebb beszélgetésekre. A közös játékok erősítik a családokat, de az óvoda kis és nagy közösségét is. Mindezeket nemcsak azért tartjuk fontosak, hogy a szülők jobban beleláthassanak az óvodai életbe, a gyerekek jobban érezhessék, hogy egy közösséghez tartoznak, a szülők megerősítést kapjanak hivatásukban, hanem azért is, hogy közösen jellé válhassunk.

Forrás és fotó: Testvérkék Ferences Óvoda

Ferences Média, 2023

 

 

Hozzászólások lezárva.