Boldog a szolga, aki a rendreutasítást, vádaskodást és dorgálást éppen olyan béketűréssel fogadja mástól, mint fogadná tulajdon magától.

Ünnepléssel és domborműavatással telt az esztergomi ferences öregdiákok idei éves nagytalálkozója

2024.05.02 Címkék:

A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban több évtizedes hagyomány, hogy évente egy alkalommal találkoznak az Alma Materben érettségizett ferences diákok. A Franka-napra idén április 20-án került sor a Pax Et Bonum Esztergomi Ferences Öregdiákegyesület elnöksége szervezésében.  A nap kiemelkedő eseménye volt az iskola egykori tanárának, prefektusának, Halmai Vilmos OFM atya domborművének avatása, melyet Szabó Márton készített. Az emlékművet Komáromi Előd OFM rendházfőnök, egyesületi elnök áldotta meg és leplezte le. Vilmos atya érdemeit Érdi András a Magyar Állami Operaház operaénekese idézte fel.

A szervezők az esemény mottóját a Szentírásból választották: „Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok.” (Dán 12,3) Az ünnep a szokásos regisztrációval kezdődött a ferences gimnáziumban, majd Radványi Atanáz OFM újmisés ferences öregdiák celebrált szentmisét, akinek az újmisés zárás után az öregdiák-egyesület ajándékát adták át. Énekkari szolgálatot a Temesvári Pelbárt Ferences Gimzáium diákjai nyújtottak Varga Kapisztrán OFM vezetésével. A szentmisén az iskola 12/B osztályos tanulói ministráltak, és a nap további részében is sokan helytálltak közülük, hogy a találkozó megszülethessen. 

Az emlékező ünnepség a templomban folytatódott, melynek első részében 20 éve elhunyt öregdiákunkra, Bubik István Jászai Mari-díjas színművészre emlékezett egykori diák- és pályatársa, Pindroch Csaba, majd a Temesvári Pelbárt-díjak átadása következett, amit idén Ziegler István és Szóda Ákos vehetett át. Az ünnepség második részében iskolánk egykori „ferences nagyjainak” emlékét idézték fel volt tanítványok. Dr. Mártai István a 20 éve elhunyt dr. Máté Teodóz OFM atyára, Komáromi Előd OFM atya az 50 éve elhunyt Forró Kamill OFM atyára, dr. Antony Gábor a 100 éve született Gordos Gáspár OFM atyára, dr. Tomkó László pedig a 110 éve született Fodróczy Béda OFM atyára emlékezett. Az öregdiákok megható visszaemlékezéséből sugárzott a hála, mely kifejezte, hogy egykori szerzetestanáraik milyen sokat jelentettek számukra, és hogy megalapozták a ferences szellemiséghez való életre szóló kötődést. 

A Franka-nap kiemelkedő eseménye volt iskolánk egykori karizmatikus tanára és prefektusa, a 2022. december 12-én elhunyt „derűs barát”, Halmai Vilmos OFM atya domborművének avatása. A domborművet Szabó Géza 1958-ban érettségizett öregdiákunk unokája, Szabó Márton készítette, aki jelenleg ötödéves szobrászhallgató a Képzőművészeti Egyetemen. Az öregdiákok, valamint Vilmos atya baráti körének adományaiból készült emlékművet Komáromi Előd OFM rendházfőnök, egyesületi elnök áldotta meg és leplezte le. 

Vilmos atya 1964-ben érettségizett gimnáziumunkban, 1971-ben szentelték pappá, 1972-ben kezdett fizikát és kémiát tanítani és prefektusként dolgozni iskolánkban. 1978 és 2013 között három osztálynak volt prefektusa és osztályfőnöke, egy osztálynak osztályfőnöke, egy osztálynak pedig segédprefektusa. Vilmos atya érdemeit, munkásságát egykori diákjai közül Érdi András a Magyar Állami Operaház operaénekese idézte fel. „Most az őt ábrázoló domborművet készülünk felavatni.  Milyen példát adott Ő nekünk? Mit tanultunk Tőle? Milyen üzeneteket táplált belénk? Mivel gazdagított minket? Milyen hatással van ránk példája, a vele megélt idők emléke? Ma, amikor a mindent tagadó médiahangulat nyomása alatt élünk, olyan jó visszaemlékezni Rá. Az Ő zseniális természetességére. Ahogy felfogta a világot, a hitet. Az élet és világ, a fizika rendjét az igazság felé terelve.Köszönöm neki és tanáraimnak, hogy aktív részesei életemnek, gondolkodásomnak, lokálpatriotizmusomnak és Jézusba vetett hitemnek, szeretetemnek. Köszönöm, hogy tudtom nélkül is tanítottak!” 

A program folytatásaként az elnökség tagjai megkoszorúzták Temesvári Pelbárt OFM, Nagy Sándor Arisztid OFM,  Hajdu Antal OFM, továbbá dr. Huszár Jeromos OFM és a Hőseink domborművét, majd a kriptában közös imával zárult a megemlékezés. A dombormű a második világháború hőseinek állít emléket, akiket elítéltek, megkínoztak, fogságban szenvedtek vallásuk, munkájuk vagy épp koholt vádak miatt. Az iskola több ferences és világi  tanára és diákja is hősi halált halt. Az emlékmű Hőseink dombormű néven él a köztudatban, ezt az öregdiákok, szerzetesek, diákok így ismerik, és hagyomány, hogy évről évre megkoszorúzzák.

A szívet-lelket melengető programok után mindenki nagyon várta a kihagyhatatlan babgulyást és almáspitét a diákebédlőben. Kötetlen beszélgetések, ismerkedés, nosztalgiázás közben idén is jó hangulatban, derűsen telt a találkozás. Jó volt újra önfeledt „frankás diáknak” lenni – ha csak egy rövid időre is. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan közösség épült iskolánk falai között, amely évtizedek óta igényli a találkozást, a hagyományok ápolását, és bízunk benne, hogy a jövő generációi ezzel a lelkesedéssel őrzik majd az emlékeket, és évről évre így töltik meg a templomot és diákebédlőt a Franka-nap alkalmából. 

Fotó: Gieszer Richárd
Gellért Sára Mária, Kedves Ilona / Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium
Ferences Média, 2024

Hozzászólások lezárva.