Isten Fia szegénnyé lett értünk.

Új vezető a szerzeteselöljárók irodájának élén

2023.01.24 Címkék:

2023. január 9-től új vezetője van a szerzeteselöljárók irodájának Knáb Judit személyében, aki a Congregatio Jesu szerzetesrend tagja. Új munkatárs tölti be a titkársági asszisztens szerepét is: Horváth Sarolta látja el a jövőben a nyugdíjba vonuló Pető Éva RSCJ nővér helyett a titkársági feladatokat.
 
A szerzetesi iroda munkatársai január 16-án búcsúztatták el az eddigi vezetőt: Kiss Didák ferences testvért, valamint az iroda nyugdíjba vonuló titkársági asszisztensét, Pető Éva RSCJ nővért. Mindkettőjük személyéért és munkájáért egyaránt hálásak a szerzetesi iroda munkatársai, és Isten áldását kérik további szolgálatukra. 
 

A Magyar Rendfőnöknők Konferenciája (MRK) és a Férfi Szerzetes-elöljárók Konferenciája (FSZK) közös irodát működtet Budapest belvárosában, melynek elsősorban az a feladata, hogy segítse a rendek működését. A konferenciák elnöksége 2016. június közepén választotta Kiss Didák testvért a leköszönő Ulrik M. Monika nővér, a Boldogasszony Iskolanővérek egykori tartományfőnöknője helyett az iroda új vezetőjévé, aki hét évet szolgált ebben a pozícióban.

Az új irodavezető, Knáb Judit bemutatkozásában azt olvashatjuk:

„Knáb Judit nővér vagyok, 1991 óta a Congregatio Jesu tagja, 2023. január 9-től a Magyar Szerzeteselöljárók Konferenciáinak irodavezetője.

Rendi életem első szakaszában, 2007-ig főleg németet tanítottam a fenntartásunkban működő iskolákban: Egerben, Piliscsabán, majd Kecskeméten, valamint egy évig egy vidéki önkormányzati iskolában és óvodában hitoktattam. 2008–2017-ig küldetést kaptam a magyar tartomány vezetésére. Ez idő alatt erőforrásaink erőteljes csökkenése miatt a fent említett három iskolát leadtuk, hivatali időm végeztével pedig a magyar tartomány beolvadt a rend Közép-európai tartományába. Tartományfőnökségem utolsó három évében aktívan bekapcsolódtam a rendek összefogásának azon sajátos szolgálatába, amely az emberkereskedelem elleni harcban kezdett kibontakozni a magyar katolikus egyházban, és amely 2017 óta a SOLWODI Hungary Egyesület keretein belül működik. Tavaly óta tagja vagyok a RENATE (Religious Networking Against Trafficking and Expoitation) nevű európai hálózat vezetőségi csapatának, amely szintén az emberkereskedelem és kizsákmányolás ellen igyekszik mindent megtenni az áldozatokért és túlélőkért, valamint azért, hogy minél többen tudomást szerezzenek a jelenség létezéséről, mibenlétéről és elkerüljék azt, hogy e bűncselekmények hálójába kerüljenek. Szintén a tavalyi évben részt vettem az első trénerképzésen, amelyet a szerzetesi iroda szervezett az emberi méltóság stratégia keretében. Szívügyem, hogy mindannyian fejlődjünk szemléletünkben, kommunikációnkban és életmódunkban abban az értelemben, hogy lehetőleg elkerüljük a lehetséges visszaéléseket közösségeinkben és intézményeinkben, és megtaláljuk a segítés módjait ott, ahol arra szükség van.

Meglepett, de örömmel fogadtam a felkérést a szerzetesi iroda vezetésére. Különös ajándéknak tartom, hogy mintegy 10 évvel ezelőtt az MRK elnökség tagjaként együttműködhettem az iroda létrehozásában. Bízom benne, hogy rendi tapasztalataimmal és személyes erősségeimmel sokat tudok segíteni a magyarországi szerzetesrendek együttműködése terén, és az iroda projektjeiben. Hálás vagyok elődeim munkájáért, Ulrik Monika SSND nővér alapító tevékenységéért és a szerzetesek évében létrehozott összefogásért, és Kiss István Didák OFM testvér szolgálatáért, aki a kihívásokra kreatívan válaszolt és ezáltal komoly fejlődésnek lehettünk tanúi, hiszen az elmúlt években olyan projektek indultak el, amiről egy évtizeddel ezelőtt nem is álmodtunk.”

A titkársági asszisztens Horváth Sarolta lett; az új titkársági munkarendet ITT találják.

Forrás: Szerzetesek.hu

Fotó: MSZKI

Ferences Média, 2023

Hozzászólások lezárva.