Készítsetek hajlékot az Úrnak szívetekben!

Teljes búcsút engedélyezett a Szentszék a grecciói jubileum alkalmából – E kegyelmi lehetőséggel 2023. december 8. és 2024. február 2. között élhetünk

2023.12.11 Címkék:

Szent Ferenc grecciói karácsonyának 800. évfordulója alkalmából a Szentszék teljes búcsú elnyerésének lehetőségét engedélyezte a Ferences Család legfőbb elöljáróinak kérésére. Amint a kiváltságot kérő levél felidézi, Szent Ferenc úgy akart Greccióban megemlékezni Isten Fia születéséről, „hogy a jászoltól indult, hogy eljusson egészen az Eucharisztia ünnepléséig, ahol Krisztus jelenvalóvá lesz a kenyérben és a borban”.

A kiváltság nyomán Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepétől, 2023. december 8-tól kezdve Urunk Bemutatásának (Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepéig, 2024. február 2-ig a ferences közösségek templomaiban, azok a hívek, akik az ott felállított jászol előtt imádkoznak, a szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhetnek. A betegek és azok, akik fizikailag nem lehetnek jelen, szintén részesülhetnek a teljes búcsúban, felajánlva szenvedéseiket az Úrnak vagy jámbor cselekedetet végezve. A teljes búcsú elnyerésének megszokott feltételei a hívő ember számára a következők: – legyen a megszentelő kegyelem állapotában (súlyos bűnöktől mentes állapot); – tudatosan szakítson a bocsánatos bűnökkel is; – hittel imádkozzon egy Hiszekegyet és egy Miatyánkot a Szentatya szándékaira.

***

A Ferences Család legfőbb elöljáróinak levelét alább szerkesztés nélkül közöljük:

 

 

A Ferences Család Konferenciája

Prot. N. 31/2023
Assisi, 2023. október 4.
Szeráfi Atyánk, Szent Ferenc ünnepén

A Ferences Család
valamennyi testvére és
nővére részére

Teljes búcsú Assisi Szent Ferenc “grecciói karácsonyának”
nyolcszázadik évfordulója alkalmából

 

Kedves testvérek és nővérek,

az Úr adjon nektek békét!

 

Assisiből írunk nektek, ahol összegyűltünk, hogy Szeráfi Atyánkat ünnepeljük és hogy megosszuk veletek azt a nagy kiváltságot, amit a Szentatya a grecciói karácsony 800. évfordulója alkalmából ajándékozott nekünk. Szent Ferenc úgy kívánt ott megemlékezni az Úr születéséről, hogy a jászoltól indult, hogy eljusson egészen az Eucharisztia ünnepléséig, ahol Krisztus jelenvalóvá lesz a kenyérben és a borban.

A centenárium során, 2023. április 17-én a következő kérést intéztük a Szentatyához: „A hívek lelki megújulásának előmozdítása és a kegyelmi élet megerősítése érdekében azt kérjük, hogy Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepétől, 2023. december 8-tól kezdve Urunk templomi bemutatásának (Gyertyaszentelő Boldogasszony – ford.) ünnepéig, 2024. február 2-ig az egész világon azokban a templomokban, amelyeket a Ferences Család tagjai tartanak fenn, a hívek, akik az ott felállított jászol előtt imádkoznak, a szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhessenek, valamint a betegek és azok, akik fizikailag nem lehetnek jelen, szintén részesülhessenek a teljes búcsúban, felajánlva szenvedéseiket az Úrnak vagy jámbor cselekedetet végezve.”

Az apostoli Penitenciárius jóváhagyta kérésünket és megadta a felhatalmazást, hogy ezt a nyilvánosság előtt is kihirdessük.

Ezáltal valamennyi, a mi lelkipásztori gondozásunkban
lévő templomban minden hívő számára lehetőség lesz
a szokásos feltételek mellett a teljes búcsú elnyerésére
2023. december 8. és 2024. február 2. között.

Kérjük, juttassátok el minden helyre ezt a “kiváltságot”, amely szépen illeszkedik abba a Szent Ferenc és az Egyház között akkor kiépült különleges kapcsolatba, amelyben Ferenc teljes búcsút kért a pápától azok számára, akik meglátogatják a Porziuncolát. Reméljük, hogy ez az egész Ferences Családban lehetőséget nyújt a közösség megélésére és a lelki megújulásra valamennyi testvér és nővér számára.

 

Az Úr vigyázza lépteiteket, és fordítsa felétek irgamát!

 

Miniszter generálisaitok és elnökeitek:

                                 Frances Duncan OSF                                         Kauser Tibor OFS
                                     elnök IFC-TOR                                               miniszter generális

                                Massimo Fusarelli OFM                                  Roberto Genuin OFM Cap
                                   miniszter generális                                            miniszter generális

                          Carlos Alberto Trovarelli OFM                          Conv Amando Trujillo Cano TOR
                                   miniszter generális                                            miniszter generális

***

A búcsú lényegével, lelki hozzáállásával és elnyerésével kapcsolatos 1967-es pápai tanítást szeretettel ajánljuk minden testvér figyelmébe. A Szent VI. Pál pápa által kiadott dokumentumot ITT teljes egészében elolvashatják.

Kép forrása: ofm.org
Ferences Média, 2023

Hozzászólások lezárva.