Boldog a szolga, aki a rendreutasítást, vádaskodást és dorgálást éppen olyan béketűréssel fogadja mástól, mint fogadná tulajdon magától.

Szegény a javakban, gazdag a Lélekben – Assisi Szent Klára szűzre emlékezünk

2023.08.11 Címkék:

A ferencesek számára Assisi Szent Klára szűz augusztus 11-i emléknapja nemcsak megemlékezés a Krisztusért szegénnyé lett szentről, hanem ünnepnap is. Ebből az alkalomból született meg a Franciscan Media Poor Clare, Rich in Spirit c. írásából legújabb fordításunk. Ismerjük meg röviden Szent Klára egyházi, ferences jelentőségét, és forduljunk hozzá imádságunkban bizalommal! 

 

Krisztus Urunk és Szent Ferenc nyomában

Assisi Klára nem egy hagyományos ösvényen indult el szerzetesi életében. Nagy hatással volt rá Szent Ferenc, valamint a kisebb testvérek tanítása és példája: az életforma, mely az evangéliumból megismert Krisztust utánozta szegénységben és alázatosságban. Klára hivatása ezért a Krisztussal való bensőséges kapcsolatban és az Ő tökéletes szegénysége iránti teljes elkötelezettségben gyökerezett.

Amikor elhagyta otthonát, hogy a Ferenc és társai által élt evangéliumi életet kövesse, a San Damiano-kolostorban letelepedő közösség számára Ferenc példáját vette alapul.

 

Történelmi, amit cselekedett

Szent Klára esete különleges, hiszen ő az első nő a történelemben, aki életszabályt írhatott szerzetesnők számára egy olyan korban, amikor a női kolostorok szigorúan előírt formulák szerint, a külvilágtól elzártan működtek, és fenntartásuk az egyéni hozományok beszolgáltatásán alapult. Azzal, hogy megírta saját reguláját, Klára új utat nyitott az egyházban, mivel mindvégig kitartott abbéli hite mellett, hogy Isten őt egy radikális, nagy áldozatokat kívánó evangéliumi életre hívta el.

Klára ragaszkodott hozzá, hogy a pápa hagyja jóvá az általa és társai által élt életformát  – beleértve „a szegénység privilégiumát” is –, hogy azt ne csak mint kiváltságot, hanem mint az evangéliumból fakadó alapvető jogosultságot védelmezze, új értelmezést adva ezzel a szerzetesi hivatásnak az egyház életében.

 

Hamar szentként tisztelték

Klára élete során gyakran nagyon beteg volt, ágyhoz kötötten élt. Kétségtelenül legyengítette a kemény böjt és más szigorú gyakorlatok, mégis kitartóan ragaszkodott víziójához. Amikor IV. Ince pápa felismerte, hogy Klára a halál küszöbén áll, elküldte neki a pápai jóváhagyás pecsétjével ellátott regulát 1253. augusztus 11-én, egy nappal a halála előtt.

Két évvel ezután, 1255. szeptember 26-án, IV. Sándor pápa, Klára barátja és bizalmasa ünnepélyesen szentté avatta Klárát. Öt évvel később az assisi Szent György-templom a Szent Klára-bazilika része lett, ahol teste a mai napig nyugszik. Klára követőit 1264 előtt Szegény Úrnőknek nevezték. Amikor azonban 1264-ben IV. Urbán pápa saját új reguláját Európa-szerte előírta a női kolostorokban, köztük a San Damiano-kolostorban is, klarisszák néven váltak ismertté.

 

Szent Klára-bazilika

Az Assisi alatt elterülő gyönyörű völgyre néző Szent Klára-bazilika az egykori Szent György-templom helyén épült. Itt volt Szent Ferenc első sírja, akit itt is avatták szentté, és ez lett Klára nyugvóhelye is. Egy rendkívül egyszerű épületről van szó, amely könnyen fölismerhető a homlokzatán végigfutó rózsaszín és fehér sávokról: ezt a díszítést a Subasio hegy kőfejtőjéből származó kövek alkotják. Mindkét oldalát hatalmas pillérek támasztják, belső tere pedig lényegesen szerényebb díszítésű, mint a híres freskókkal ékes Szent Ferenc-bazilika.

Szent Klára testét a bazilika kriptájában temették el. A templom múzeumában 13. századi ereklyéket és műalkotásokat őriznek, köztük Szent Ferenc tucatszor megfoltozott habitusát. A Szent Damján-templom eredeti keresztje, amely körülbelül 1100-ból származik, a bazilika kicsiny, egykor a Szent György-templom részét képező oldalkápolnájában függ. 

Zarándokok ezrei jönnek évente, hogy imádkozzanak Krisztus képe előtt, aki a San Damiano-templomban szólt Ferenchez: „Ferenc, menj és állítsd helyre hajlékomat, mert mint látod, romokban hever!”

San Damiano keresztjének másolatát ma ott találjuk a legtöbb ferences rendházban, templomban és kolostorban szerte a világon, csakúgy mint a világi ferencesek, illetve a ferences lelkiség iránt elkötelezettek otthonában.

 

Assisi Szent Klára, könyörögj érettünk!

 

Forrás: Franciscanmedia.org

Fordította: Gács Paszkál OFM / Kruppa Lajos OFM

Ferences Média, 2023

Hozzászólások lezárva.