Boldog a szolga, aki a rendreutasítást, vádaskodást és dorgálást éppen olyan béketűréssel fogadja mástól, mint fogadná tulajdon magától.

„Partnerként állunk a pedagógusaink mellett” – a Ferences Rendtartomány oktatási intézményeinek jövőjéről beszélgettek a Ferences Pedagógiai Napokon

2023.09.12 Címkék:

Egyórás kerekasztal-beszélgetés keretein belül ismertette a következő év terveit, a provinciát érintő legfontosabb aktualitásokat – köztük a státusztörvény miatt bekövetkező változásokat is – a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány vezetősége a Ferences Pedagógiai Napokon. Berhidai Piusz OFM tartományfőnök, Komáromi Előd OFM, az oktatási bizottság elnöke és Bodó Márton közoktatási referens beszélgetését Müller Márk kommunikációs és forrásfejlesztési vezető moderálta. Az egyes témablokkokban adott válaszok után a pedagógusoknak lehetőséget biztosítottak további kérdések feltételére.

Balról: Bodó Márton közoktatási referens, Berhidai Piusz OFM tartományfőnök, Komáromi Előd OFM, az oktatási bizottság elnöke és Müller Márk kommunikációs és forrásfejlesztési vezető (Fotó: Berthóty Kálmán)

A Ferences Rendtartomány neve alatt több oktatási-nevelési intézmény is működik: a Testvérkék Ferences Óvoda, a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, a szentendrei Ferences Gimnázium, az Autista Segítő Központ és egy felsőoktatási kollégium, a Collegium Seraphicum is. Az elmúlt időszakban tapasztalt változásokkal kapcsolatban a provincia pedagógusai elektronikus úton tehettek fel kérdéseket, amelyeket a rendtartomány a minden évben megszervezésre kerülő pedagógiai napokon válaszolt meg egy kerekasztal-beszélgetés formájában. A megbeszélnivalót öt fő téma köré csoportosították: a státusztörvénnyel kapcsolatos változások, a 2024-es renden belüli személyi változások (rendi nevén: tabula), prevenciós tervek, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiájának és az informatikai rendszerek korszerűsítésének kérdésköre. 

Bodó Márton hangsúlyozta, hogy a rendtartomány minden munkavállalóját elismeri, és támogatja. Szeretnénk, ha a pedagógusok éreznék, hogy a rendtartomány emberileg és fenntartóként is partnerként áll mellettük minden helyzetben. Ami eddig jól működött, azt továbbra is folytatjuk; a lakhatási támogatás a lehetőségekhez mérten ezután is elérhető lesz, tervezzük továbbá bevezetni a Ferences Pedagógus díjat! 

„Ahol tudunk, szeretnénk segíteni. A Ferences Pedagógiai Napok megszervezése a pedagógusok szakmai, lelki és szellemi fejlődését támogatta. Személyes megkeresés útján a családoknak lehetőségük van a rendtartomány alá tartozó intézményeket meglátogatni, erre már korábban is volt példa. Szerzeteseink pedig fizetésük egy részéről lemondanak a civil pedagógusok javára – ezúton is köszönjük nekik a nagylelkűséget! Tervezzük továbbá a rendszeres mentálhigiénés segítségnyújtás biztosítását is”fejtette ki  Berhidai Piusz OFM. Bodó Márton később hozzátette: a kiégés megelőzésében szintén segítség lehet az az 58 oldalas feladatgyűjtemény, melyet a Pedagógiai Napokon előadó szakemberek készítettek. A kiadványt – egyéb, az előadásokhoz tartozó segédanyagokkal együtt – elektronikus úton osztották meg a pedagógusokkal az esemény után.

A beszélgetés során elhangzott: egyre több diák igényelne komplex pszichiátriai, lelki, közösségi és tanulmányi segítségnyújtást. „Látható, hogy sokkal megterheltebbek a gyermekek manapság. Az iskolapszichológusi, gyermekvédelmi felelősi, mentori kísérést magába foglaló védőháló kialakítása jó irány lehet. Ez a cél”fogalmazta meg Komáromi Előd OFM.

A Ferences Rendtartomány oktatási bizottsága jelenlegi formájában 2022 óta működik, és a provincia alá tartozó közoktatási intézmények által delegált tanárok alkotják. A bizottság egyéves fennállása óta megalkotta a rendtartomány közoktatásra vonatkozó stratégiáját, a következő évben pedig – egyéb feladataik mellett – a teljesítményértékelési rendszert dolgozzák ki a testület tagjai.

Fotó: Berthóty Kálmán

kép 6 / 6

Gellért Sára Mária

Ferences Média, 2023

Hozzászólások lezárva.