Semmi se szakítson el Teremtőnktől!

Mindenhol ott van Isten, ahol békülni akarnak – Majnek Antallal ünnepelték a Mennybemenetel-templom búcsúját Nagyszőlősön

2022.06.01 Címkék:

A kárpátaljai Nagyszőlősön a Mennybemenetel-templom búcsúját ünnepelték május 26-án Majnek Antal OFM nyugalmazott munkácsi megyéspüspökkel.

Bán Jónás OFM plébános köszöntötte Majnek Antalt, a híveket és rendtársait, Hajas Ámoszt és Magyar Gergelyt.

A homíliát Majnek Antal mondta, aki felhívta rá a figyelmet: Jézus kijavít minket, amikor arra gondolunk, hogy a mennybemenetele volt a csúcspont – minden megjelenésekor emlékeztet rá, hogy ő az egész világ bűneiért szenvedett, meghalt, ezután támadt föl harmadnapon. Mutatja személyazonosságát is az öt sebével a testén, hogy bizonyítsa: valóban föltámadt. A püspök utalt XVI. Benedek pápa szavaira arról, hogy a mi hitünk az apostolok látásán, érzékelésén, az ő tanúságtevésükön alapul.

Amikor utolsó éjszakáján már közeledik Júdás a csapattal, Jézus akkor mondja: most dicsőül meg az Emberfia. A halálunkban is megdicsőítjük Jézust; a mai vértanúk is Ővele az örök dicsőségbe emelkedhetnek.

Nincs megállás a szeretetben – figyelmeztett Majnek Antal –, hogy csak a sajátjaimat szeretem, de azokat ott nem, azokat szabad átkozni… Felidézte Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka sóhaját, hogy ortodoxok ölnek ortodoxokat, és hangsúlyozta: csak Jézus tudja adni a békességet.

Azokkal szemben, akik taposnak, megszállnak, bombáznak, akik látszólag győznek, azokkal szemben Jézus mindig az elnyomottakkal, az ártatlanul szenvedőkkel van.

Mindenhol ott van az Isten, ahol békülni akarnak; ott lesz két nép között, ha odaengedik maguk közé Jézust. Ha összejönnek az Ő nevében, még ha vita is van, köztük van – a Szentlélek meghozza a közös nevezőt.

Néri Szent Fülöpről beszélve (akinek oratóriumi jeligéje a „sola caritas”, ‘csak a szeretet’ volt) biztatott, hogy Jézus ennek a szeretetnek a lelkét ígéri nekünk is, ebben a mostani nehéz helyzetben. Ha csak az igazságot keressük, akkor a népek között viták kezdődnek. Hol van most Jézus? Ott, ahol a szeretet… Ahol ki akarnak békülni, ahol keresik a békességet. Az ellenségemért is mondhatok közbenjáró imát – idézte fel Assisi Szent Ferenc találkozását a szultánnal Majnek Antal.

Imádkozzunk, hogy az Isten küldjön ilyen lelkületű embereket a két nép közé – buzdított a püspök.

A szentmise végén a képviselő-testület elnöke elmondta, a nagyszőlősi hívek számára azért is fontos ez az ünnep, mert a napokban volt a 33. évfordulója annak, hogy a ferencesek Nagyszőlősre érkeztek. A hívek imáit kérte a testvérekért, kifejezve szeretetüket a ferencesek felé.

Ferences Média

Hozzászólások lezárva.