Semmi se szakítson el Teremtőnktől!

Mi építjük újjá a világot itt és a Szentföldön a kereszt erejéből – Pierbattista Pizzaballa OFM szentmisét mutatott be a pesti ferences templomban

2024.01.25 Címkék:

A pesti ferences templomban (Alcantrai Szent Péter-templom) január 18-án este Pierbattista Pizzaballa OFM bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka mutatott be koncelebrált szentmisét a Szent Kereszt tiszteletére. A szentmisén részt vett Azbej Tristan, a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárságának vezetője, továbbá a diplomáciai testület képviselői is.

A bevonulás előtt elhangzó, a Szent Keresztről szóló ének és a „Mi pedig dicsekedjünk Urunk, Jézus Krisztus keresztjében” kezdetű introitus a karácsony utáni időszakban váratlanul hatott. Közel hozta a Szentföld minden szenvedését, a háború borzalmait. Nem véletlen, hogy a Szent Kereszt tiszteletére mutatta be a szentmisét a jeruzsálemi latin pátriárka.

Az ünnepélyes bevonulás után Erdő Péter köszöntötte Pizzaballa bíborost, aki, mint mondta, „elhozta nekünk társaival együtt a szentföldi keresztények tanúságtételét. A Szentföld számunkra mindig Jézus Krisztus személyét jelenti, aki nem egy elvont filozófiai, hanem történelmi személy, akinek konkrét szülőföldje volt, akinek az életét, halálát és feltámadását hiteles források tanúsítják, és akinek a tanítását megismerhetjük hitelesen mind a mai napig. Ha azt mondjuk, keresztények vagyunk, akkor nem egy természetfilozófia követőinek valljuk magunkat, hanem Jézus Krisztus követőinek. Jeruzsálem tehát a szívünk közepében van, és a Szentföldön élő keresztények is. Tudjuk, hogy nem könnyű kitartani ott, tudjuk, hogy az ottani keresztények őrzik a szent helyeknek az emlékét és életét is, még akkor is, ha mostanában zarándokcsoport nem tud odamenni.

A kövek szerény módon, de itt is tanúskodnak – tért rá a bíboros a pesti ferences templom történetének ismertetésére. Mint mondta, ezen a helyen már a középkorban keresztény templom állt, de a török átalakította mecsetté, hosszú ideig így használták. Amikor Magyarország a török alól felszabadult, átépítették a templomot. A rendek feloszlatása után, 1950-től kezdve az állam meghatározta, hányan lehetnek ferencesek az országban. Ezt a templomot is átvette az egyházmegye. „Amikor 1989-ben eljött a szerzetesi élet szabadsága, elődöm, Paskai László bíboros, aki maga is ferences volt, örömmel adta vissza a templomot a ferencesek kezelésébe. A pesti ferences templom a főváros katolikus életének egyik központja lett” – mondta, majd felkérte a pátriárkát, mutassa be a szentmisét a Szent Kereszt tiszteletére.

A latin nyelvű szentmise szövegei ki voltak vetítve, hogy a hívek aktívan követni tudják. A szentlecke magyarul hangzott el Szent Pál apostol Filippieknek írt leveléből. Jézus alázatosságáról hallhattunk, aki nem ragaszkodott Istennel való egyenlőséghez, hanem szolgai alakot öltött. Engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig, amiért Isten felmagasztalta őt. Az ünnepélyes Alleluja után Jézus és Nikodémus párbeszéde hangzott el Szent János könyvéből, mely Isten végtelen szeretetéről szól: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Pierbattista Pizzaballa bíboros angol nyelvű szentbeszédét Bécser Róbert OFM tolmácsolta. „Jó látni, hogy a templom ilyen szépen megtelt. Számunkra, akik Jeruzsálemből érkeztünk, ez nagy öröm” – kezdte beszédét a főpásztor. „Kétnapos látogatásom során sok minden elhangzott a politikai, humanitárius és gazdasági helyzetről, most a szentmisében az evangélium kerül középpontba.”

A pátriárka Szent Kereszt felmagasztalására emlékezve elsőként a keresztről beszélt. Mint mondta, a kereszt hitünk jelképe, szimbóluma. Összekapcsoljuk a szenvedés, a halál képével, és ez természetesen igaz. A Szentföldön is a szenvedés keresztjét élik meg a háborúban. De a kereszt nem csak a fájdalom, a szenvedés, a halál jele. Ha csak ezért állítanánk keresztet, mazochisták lennénk, akik élvezik a szenvedést. A kereszt elsősorban Isten szeretete mértékének a jele. Egy olyan mérték, ami mérhetetlen. Krisztus a kereszten szeretetből halt meg, a szeretete lemérhetetlen.

Pizzaballa bíboros kitért arra, hogy van olyan hely a Közel-Keleten, ahol nem lehet nyilvánosan keresztet állítani, hordani. A tiltás ellenére a jelentése mégis fontos: szeretet, aminek nincsen mértéke, határa. Erre fókuszál a hitünk. Ez a szeretet azt is jelenti, hogy Jézust legyőzték a kereszten. A kereszténység paradoxona, hogy emberi szempontból nézve a kereszt a legyőzetés jele, számunkra mégis a szeretet győzelmének a jele. Egy olyan fegyver, ami nem erőből, hanem szeretetből táplálkozik. Magyarországon és a Szentföldön is ez a fegyver győzi le a világot, és nem az erő és a hatalom – hangsúlyozta.

Látjuk a különböző híradásokban a gyűlölet, a halál, a pusztítás képeit – folytatta beszédét. – Rengeteg olyan embert látunk, férfiakat, asszonyokat különböző felekezetekből, akik hajlandók odaadni az életüket. Sokszor nem értjük a kijelentést, hogy a szentek öröklik a földet. Magyarországon is megtapasztaltuk ezeket a pusztításokat, mint ahogyan a Szentföldön is megtapasztalják. A világot mégis azok építik fel, akik szerények, szelídek, alázatosak, akik hajlandók odaadni az életüket másokért. Kifejezte továbbá, hogy szilárdan hiszi, hogy a mostani sötétség és megpróbáltatások után az alázatosak lesznek azok, akik felépítik a Szentföldet.

A bíboros elmondta, hogy valaki nemrég panaszkodott Jeruzsálemben a békétlenség és a nehézségek miatt. Egy idős ember arra biztatta, hogy mivel vannak sokan, akik hisznek a békében, meg kell keresni őket, össze kell terelni őket, hogy együtt legyenek. „Ne higgyük, hogy elvesznek a dolgok, hogy a sötétségé lesz az utolsó szó, hiszen a világosság leányai és fiai vagyunk. Mi építjük újjá a világot itt és a Szentföldön a kereszt erejéből. Ez a hitünk, az életünk. Sosem adjuk fel. Ne engedjük, hogy bárki kioltsa ezt a fényt, amit Jézus hozott a világba az ő keresztjével!” – biztatott Pizzaballa bíboros, majd hozzátette: a Szent Sírnál, a feltámadás helyén naponta imádkoznak, Jézus keresztjéből veszik az erőt, a bátorságot, hogy magukkal vigyék.

A hívek könyörgéseit a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend képviselői olvasták fel, a szentföldi keresztényekért is imádkoztak. A szentmise perselyadományait a Belvárosi Ferences Templomigazgatóság a szentföldi keresztények megsegítésére ajánlotta fel. A szentmise végén teljes búcsúért imádkoztak a hívek, hiszen a Szentatya búcsúkiváltságot biztosított azoknak a ferences templomoknak, ahol betlehemet állítottak. A szentmise végén hatalmas tapssal köszönték meg a hívek a jeruzsálemi pátriárka látogatását, majd felhangzott a Christus vincit ünnepélyes himnusza.

Pizzaballa bíboros a szentmise előtt találkozott a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend magyar helytartóságával, akik a misén is részt vettek. A pátriárka a rend nagyperjele. A szentmisén koncelebrált Michael W. Banach érsek, Magyarország apostoli nunciusa; Erdő Péter bíboros, prímás; William Hanna Shomali, a Jeruzsálemi Latin Patriarkátus segédpüspöke; Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkára; Németh Gábor, az MKPK Titkárságának irodavezetője; a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány elöljárói és számos papja, Berhidai Piusz OFM tartományfőnök. 

Fotók: Merényi Zita, Lambert Attila
Forrás: Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír
Szerkesztő: Gellért Sára Mária
Ferences Média, 2024

Hozzászólások lezárva.