Boldog a szolga, aki nem a jutalom reményében beszél, nem tárja fel minden gondolatát és késedelmes a szólásra, és bölcsen megfontolja, mit kell mondania és felelnie.

Kauser Tibor, a Ferences Világi Rend római miniszter generálisa tartott előadást Pasaréten

2023.05.11 Címkék:

A Szó szimfóniája – kultúra, ferencesség, korkérdések előadássorozat 2022/2023-as évadának záró alkalmára május 8-án került sor a Pasaréti Közösségi Házban: Kauser Tibor, a Ferences Világi Rend római miniszter generálisa tartott előadást.

A címet és egyben mottót együtt választották a sorozat szervezőjével, Bagyinszki Ágostonnal: Az evangéliumból az életbe, az életből az evangéliumba (vö. OFS Regula 4) – a világi rendi Regulából választott mottó a II. Vatikáni Zsinat szellemiségét tükrözi.

Kauser Tibor kilenc éve tölti be ezt a magas pozíciót a világi rend nemzetközi tanácsában – és ezt családos emberként  teszi. Ingázik Róma és Piliscsaba között, és – mint később megosztotta – évente mintegy 2 hónapot van távol, aminek része lehet akár egy hosszú latin-amerikai „körutazás” is.

A világi hivatását tekintve építészmérnök előadó bemutatta a hallgatóságnak, köztük a szép számmal megjelent ferences növendékeknek a világi rendet; elmondta: ez egy igazi Rend, fogadalommal, szabályzattal.

Kauser Tibor többek között arról beszélt, a világi ferences élet igazi hivatás: elkötelezett élet, testvéri közösségben. Isten maga sem viccel velünk: ő is elkötelezett és hűséges.

Az „életből az evangéliumba” a mi válaszunk, melynek része az elkötelezettség; a kiengesztelődés; és a hűség – „azért lehetünk hűségesek, mert Isten is hűséges”.

Hogyan jeleníthető meg Szent Ferenc lelkisége a világi életben? – merül fel a kérdés. A II. Vatikáni Zsinat hangsúlyozta: a világi hívek értékesen hozzájárulhatnak a világ evangelizációjához (LG 35).

Fontos kérdéseket javasolt átgondolásra az előadó: Az evangélium örömhír, de valóban megtaláljuk-e benne az örömet? Eljut-e hozzánk a hír? Örömet jelentünk-e Istennek, egymásnak, a világnak?

Konkrét szempontokat is felvetett az előadó, többek között a testvéri közösség erősítését, a kizsákmányolás, a marginalizálódás elleni fellépést, a testvéri kapcsolatot a nemzetek között. Emellett kiemelte a teremtmények tiszteletét, ami nem pusztán környezetvédelem: része az is, hogy értékeljük, amit a teremtésben ajándékba kaptunk; igényeink és szükségleteink álljanak egyensúlyban; tiszteljük, és ne szennyezzük a környezetet; csökkentsük a fogyasztásunkat – annyit vegyünk csak el, amennyire valóban szükségünk van.

A társadalomban elfoglalt helyünk kapcsán Kauser Tibor kiemelte a munka kérdését: a munka ajándék, dolgozni kegyelem – mondta az előadó. Aki teheti, adjon munkát másoknak, biztosítson méltó munkakörülményeket. Ezenkívül fontos lenne, hogy közösségeink váljanak láthatóvá a társadalomban.

Az előadás hátralévő részében a Ferences Világi Rend nemzetközisége állt a középpontban. Jelenleg mintegy 200 ezer tagja van a rendnek, noha teljes pontossággal ezt nem lehet megállapítani: a világ több pontján technikai, illetve biztonsági okokból nem lehet összeírni a testvéreket, elsősorban afrikai, ázsiai országokban. Az FVR tagjai a világ 115 országában élnek; a Ferences Ifjúság 65 országban van jelen mintegy 60 ezer taggal.

A nemzetközi szervezetre jellemző az etnikai, kulturális sokszínűség, ami miatt egységet kovácsolni nem is olyan egyszerű, emellett rítus tekintetében is sokszínű a világi rend: vannak benne görögkatolikusok, maroniták, koptok, szír-malabárok is (mindegyik egyház unióra lépett Rómával). Az előadó szavaiból az derült ki, hogy életkörülményeiket tekintve is rendkívül nagyok az eltérések: van, aki a szomszéd városba autózik át, és van, aki három napot gyalogol egy marék rizzsel a zsebében, hogy találkozzon a testvérekkel.

A Rend szolgálatának sokszínűségéről is szót ejtett Kauser Tibor, ennek része a szegénykonyhák működtetése, a szegények támogatása is; Spanyolországban például 300 éve egy kórházat tartanak fenn. Egy kedves ukrajnai kezdeményezést kiemelt: a háború kitörése után egy világi rendi nővér, aki egyébként egy fiatal színésznő, színésztársaival együtt mesemondó műsort indított, hogy a gyerekek kevésbé féljenek.

Kiemelt jelentőségű projekt a Well4Africa néven 2018-ban indult kezdeményezés, melynek keretében kutakkal igyekeznek ellátni azokat az afrikai településeket, ahol nincs biztonságos ivóvíz.

Az est második felében kérdéseket lehetett feltenni az előadónak. Kauser Tibor jelezte, hogy elsősorban a nemzetközi viszonylatban jártas, Magyarországon csupán a saját közösségében az egyik tag. Az első renddel való kapcsolatra vonatkozott az egyik első kérdés, melyre válaszolva elmondta, több generálisváltást megélt már, mindegyiküknek hálás a hozzáállásukért, és mindegyiküknél azt szorgalmazta, hogy ismerjék meg egymást az első rendi és a világi rendi testvérek. Lelki asszisztenseket kapnak az első rendtől (illetve, mint később elhangzott, több helyen ferences nővérektől), akik ügyelnek a ferences lelkiségben való megmaradásra; kölcsönös kapcsolat és állandó kommunikáció jellemzi a viszonyukat.

Elhangzott az a kérdés is, van-e a Ferences Világi Rendnek üzenete a fiatal korosztály felé, illetve toboroznak-e az ifjúság körében. Kauser Tibor úgy látja, örömteli, ha vonzó egy életforma, de nem szabad csak a mennyiségre fókuszálni. Beszélt arról, hogy máig létezik egy generációs szakadék a magyar világi renden belül, hiszen kiesett több mint harminc év, és ez mindig tolódott felfelé – mostanra kezd kiegyenlítődni a korfa. „A létszámnövelés nem nevesített cél” – mondta, azonban a fogyására oda kell figyelni. Nehezen találnak közös nyelvet egymással a korosztályok, és nincs konkrét, kidolgozott módszer. Fontolóra vették, hogy megjelenjenek-e az iskolákban – ehhez kapcsolódott a következő hozzászóló is, aki a ferences fenntartású iskolákban lát lehetőséget a fiatalok megszólítására, és elsősorban az első rendi testvérektől várná ennek megvalósítását.

Ágoston testvér hozzászólásában hangsúlyozta, a kölcsönösség jegyében kellene cselekedni; úgy fogalmazott: számára az FVR egy másféle prizmát jelent, amely máshogy töri a fényt.

Kauser Tibor hangsúlyozta, nemzetközi szinten nagyon jó irányba megy az együttműködés; kiemelte a koreai szegénygondozás példáját, amelyet együtt valósít meg az első rend és a világi rend. Korea egyébként is különleges példa, hiszen ott az evangelizáció világiakon keresztül történt, ezért a koreai egyházban máig különösen erős a világiak öntudata.

Kérdésre válaszolva a miniszter generális elmondta, más rendek mellett is vannak harmadrendek, ám különböznek a Ferences Világi Rendtől, mert ez utóbbi autonóm, saját szervezettel rendelkezik, jogilag nincs alárendelve az első rendnek.

1978-ban született meg az új Regula, és ekkor egyesítették a különféle ferences ágakhoz kapcsolódó világi rendi közösségeket egy egységbe, azonban napjainkban is, Magyarországon is a világi rendi közösségek a négy ferences első rendből kapják a lelki asszisztenciát.

Egyik növendék kérdésére, hogy mit nevezne meg a világi rend vágyként, célként, Kauser Tibor elmondta, számára legfontosabb az, hogy a saját leírt identitásukhoz hűen éljék meg hivatásukat, konkrét formában megélve a ferences lelkiséget, a tagok világi állapotát és a rendi életet.

A 800 éves jubileumról kérdezte végül Bagyinszki Ágoston az előadót, aki a Ferencesek.hu oldalon is közreadott dokumentum egyik aláírója. Kauser Tibor elmondta, amikor a Ferences Család összeállította ezt a dokumentumot, az volt az egyik céljuk, hogy ne nagy, nemzetközi, központi eseményekre fókuszáljanak, hanem arra ösztönözzék a rendtartományokat, országos közösségeket, hogy a legalsó szinten induljon be a szerveződés, és ennek köszönhetően személyesen éljék meg a jubileumot. Ez a négy jubileumi év szólhat a hálaadásról; kibontogatjuk a kapott ajándékot, megnézegetjük, megismerjük, örülünk neki, és megéljük, hogy gazdagít bennünket – fogalmazott válaszában a miniszter generális.

Szerző: Verestói Nárcisz

Fotó: Gieszer Richárd

Ferences Média, 2023

Hozzászólások lezárva.