Szóval és tettel tegyetek tanúságot!

„Istenkapcsolatunk nem korlátozódhat kizárólag vallásos jellegű cselekedetekre” – Dobszay Benedek OFM elmélkedése a grecciói karácsony ünnepére készülve

2023.12.02 Címkék:

A Megtestesülés ünnepének közeledtével Szent Ferenc atyánk első, 800 évvel ezelőtti grecciói karácsonyára készülődünk lélekben. Ehhez szeretnénk hozzásegíteni minden barátunkat, támogatónkat greccio800 című elmélkedéssorozatunkkal. Hétről hétre egy-egy ferences testvér Greccióhoz kapcsolódó gondolatait fogjuk megosztani a szélesebb közönséggel, melyek eredetileg a 2023-as Ferences Ifjúsági Zarándoklaton hangzottak el. Hangolódjon velünk Urunk, Jézus Krisztus születésének ünnepére és az első grecciói karácsony 800. emlékévére! Ma Dobszay Benedek OFM elmélkedését adjuk közre.

A grecciói betlehemállítás nemcsak azért fontos, mert kedves, aranyos állat a szamár és a birka. Szent Ferenc szándékában („…tulajdon testi szemeimmel akarom szemlélni gyermeki korlátoltságának kényelmetlenségeit, látni akarom, hogyan helyeztetett a jászolba és hogyan feküdt az ökör és a szamár előtt a szénán” [CÉ1 30]) nagyon fontos ferences teológiai gondolat jelenik meg: a megtestesülés. Pontosabban az, hogy Isten Jézus Krisztusban maga is vágyott arra, hogy megtestesüljön. Nem csupán arról van szó, hogy Isten örömében teremtett, és nem azért, hogy kiszúrjon velünk, hanem arról is, hogy úgy teremtette meg az embert, az emberiséget, a testünket, a fizikai világot, hogy tudta: ennek a testi valóságnak ő is részese lesz Jézus Krisztusban. Ez nagy méltóságot ad testi létünknek: ha Jézusnak így jó volt, akkor talán számunkra sem egy baleset. Ezért is jó a vallásos embernek dolgozni azon, hogy mit kezd a testével, testképével, hogyan tud jól lenni a testi életében, hogyan tud vigyázni rá, hogyan tudja megbecsülni a saját és a másik ember testét. Mert a testi életünkben is találkozhatunk az Úristennel, már csak azért is, mert ebben a valóságunkban akar nekünk örök életet adni.

Sokszor megkísért minket az, hogy hitünket, istenkapcsolatunkat, jövőnket és céljainkat elvonatkoztassuk attól a fizikai valóságtól, amelyben élünk. Szent Ferenc zseniálisan fedezi fel azokat a pontokat az életben, ahol az ember kapcsolatba léphet Istennel. Rendalapítónk hagyománya egyértelművé teszi: Istenhez való kapcsolódásunkat nemcsak a földtől elrugaszkodott gondolkodás segíti, hanem konkrét fizikai dolgok, események is. Ilyen az Eucharisztiával és a Szentírás szavaival való találkozás, de erről szól a betlehemállítás is. Amikor Szent Ferenc azt mondja: „testi szemeimmel akarom szemlélni” azt, ahogy Isten közelít az emberhez, akkor ő valóban a maga konkrétságában, fizikai valójában akarja látni az Úr Jézus megtestesülését.

Istenkapcsolatunkat nem választhatjuk el hétköznapi életünktől, mert Isten azokban a helyzetekben találkozik az emberrel, amelyekben él és amelyekkel élete során találkozik. A hosszabb lelkigyakorlatokon részt vevő híveknek szoktunk olyan gyakorlatot adni, hogy vizsgálják meg: életük egy konkrét szakaszában milyen események történtek velük, milyen hatások érték őket, kikkel találkoztak, és milyen negatívumokkal, milyen pozitívumokkal jártak ezek a találkozások. Ezután megkérjük őket, hogy nézzék meg azt is, mit mond ez számukra az Istennel való kapcsolatukról.

Szent Ferenc a grecciói betlehemállítással azt mutatta meg nekünk, hogy istenkapcsolatunk nem korlátozódik (nem korlátozódhat) kizárólag vallásos jellegű cselekedetekre: mindennek, amiben élünk, valamilyen módon köze van a Jóistenhez. Tavalyelőtt egy alkalommal arról prédikáltam a növendék testvéreknek Pasaréten, hogy életünk történetére, annak eseményeire, főképp a váratlan eseményekre úgy tekinthetünk, mint Isten belépési pontjaira az életünkbe. Ezután a mise után történt valami teljesen váratlan dolog, és emlékszem, hogy rettenetesen felhúztam magamat rajta. Erre az egyik testvér, aki hallotta a prédikációmat, meg is jegyezte: nahát, Istennek van humora.

Elgondolkodhatunk azon, hogy milyen módon jelenik meg Isten az életünk történetében. Mik a céljaid? Lebeg-e előtted az örök élet távlata? Mihez ragaszkodsz és mi az, amit vonakodva fogadsz csak el?

***

A szöveg az idei Ferences Ifjúsági Zarándoklaton elhangzott elmélkedés szerkesztett változata. A teljes anyagot, melyben Bence atya a regula ünnepéről és a zarándoklás lelkiségéről is szólt, meghallgathatják a ferencesek YouTube– és Spotify-csatornáján.

Az elmélkedések megosztásán túl karácsonyi készülődésünk részét képezi egy meglepetés is, melyről hamarosan további információkat is megtudhatnak. A részletekért figyeljék rendtartományunk Facebook oldalát, valamint a Ferences Jubileumok 2023–2026 tematikus weboldalát, a ferenc800.hu-t.

Szerkesztő: Kovács Antónia
Ferences Média, 2023

Hozzászólások lezárva.