Isten Fia szegénnyé lett értünk.

Ferences emléknap: Sigmaringeni Szent Fidél – április 24.

2023.04.24 Címkék:

Sigmaringeni Szent Fidél emléknapja alkalmából Kovács Kalliszt OFM Ferences szentek, boldogok című könyvének vonatkozó részét adjuk közre.

Keresztneve Márk. Már híres ügyvéd volt Elzászban. Egyszer egy ügyvédtársa ezt a tanácsot adta neki: „Ne törekedjék arra, hogy az ügyet minél előbb befejezze. Minél tovább húzódik egy ügy, annál több a kereset.” Márk látta, hogy az ügyvédi pálya veszélyes üdvösségére nézve. Ezért úgy döntött, hogy kapucinus lesz. 35 éves korában öltözött be a rendi ruhába, ekkor kapta a Fidelis (hűséges) nevet. A házfőnök beszédének kezdő szavai a Jel. 2,10 szavai voltak: „Légy hű mindhalálig s neked adom az élet koronáját.” A szavak végigkísérték egész életén át. Pappá szentelése után kiváló szónokként a híveket törekedett életszentségre vezetni. Önmagával szemben szigorú volt, másokat azonban nagy szeretettel vett körül. Mikor az osztrák seregben egy alkalommal pestis tört ki, gondoskodott a katonák testi-lelki szükségletéről, annyira, hogy a „haza atyja” névvel tisztelték meg. 1621-ben megválasztották a feldkirchi kolostor gvárdiánjává.

Ebben az időben a Hitterjesztési Kongregáció missziót szervezett a protestánsok visszatérítésére az osztrák uralom alatti svájci területen. A misszió vezetőjévé Fidélt nevezték ki. Szívesen vállalkozott a feladatra, bár tisztában volt a veszélyekkel is. Érezte, hogy hamarosan teljesedni fog, amiért minden szentmiséjében imádkozott: életét fogja adni hitéért. 1622 elején Graubünden tartomány több helységében eredménnyel prédikált. Neves protestáns személyek is katolikussá lettek. A protestáns lelkészek kifogytak az érvekből. Tehát erőszakhoz folyamodtak. Felhasználták a lakosság osztrákellenes hangulatát. Több helyen nyílt lázadás tört ki. Húsvét után Fidél ismét indult a misszióba, bár tudta, hogy élete veszélyben van. Április 24-én Sewis-ben azzal kezdte beszédét: „Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.” Nem folytathatta. Lövés dördült el, majd fegyverek kerültek elő. Az osztrák katonákat megölték. Amikor Fidél kijött a templomból, húsz fegyveres férfi támadt rá s kardokkal agyonszúrkálták. Utolsó szavai: „Jézus, Mária! Istenem, légy irgalmas hozzám!” Egyik gyilkosa később vallotta, hogy minél kegyetlenebbül ütötték, annál örvendezőbb lett az arca. XIV. Benedek pápa avatta szentté 1746-ban.

*

Imádság: Istenünk, te Szent Fidél áldozópap lelkében lángra lobbantottad szereteted tüzét és hitterjesztő munkája közben megjutalmaztad a vértanúság dicsőségével. Közbenjárására add, hogy a szeretet biztos alapján álljunk, és vele együtt megtapasztaljuk Krisztus feltámadásának erejét, aki veled él és uralkodik.

Forrás: Kovács Kalliszt OFM Ferences szentek, boldogok
Ferences Média, 2023.

Hozzászólások lezárva.