Vágyakozzatok az Úr Lelkére!

Ferences emléknap: Parzhami Szent Konrád szerzetes – április 21.

2023.04.21 Címkék:

Április 21. Parzhami Szent Konrád emléknapja a ferenceseknél. Ennek apropóján Kovács Kalliszt OFM Ferences szentek, boldogok című kötetének vonatkozó részét adjuk közre.

Bajorországban Parzham községben született. Tizenketten voltak testvérek. Birndorfer Jánosnak hívták. Néhány osztályt sikerrel kijárt, aztán a földműves munkára fogták, nem tanulhatott tovább, pedig szeretett volna pap lenni. Serdülő korában szülei meghaltak. Szabadidejében imádkozott, vasárnaponként távolabbi községekbe is elment szentmisére, litániára. Huszonkét évesen Aigenben megismerkedett Dullinger atyával, ez a buzgó pap lett lelkiatyja, akihez négyhetenként eljárt elvégezni szentgyónását. Ilyenkor éjszaka elindult, hogy az ötórás gyaloglás után időben Aigenben legyen. Ezt télen-nyáron megtette kilenc éven át. A szerzetesi hivatást lelkiatyja is erősítette benne, ő biztatta, hogy Altöttingben a kapucinusoknál jelentkezzen. Fel is vették 31 éves korában. Hogy nem volt könnyű az otthontól való elválás, egy levele tanúsítja: „Ami kedves és drága volt nekem, mindenről le kellett mondanom. Ez volt Isten akarata.” Két évi jelöltidő után Laufenben töltötte az újoncévet. Innét azonnal Altöttingbe helyezték a Szent Anna kolostorba kapusnak.

Itt, Szűz Mária kegyhelyén töltött több mint negyven esztendőt. Munkáját apostoli feladatnak tekintette, az alamizsna mellett lelki vigaszt, erősítést is adott mindazoknak, akik hozzá fordultak. Türelme fogyhatatlan volt. Szűz Mária iránti tiszteletére rávilágít novíciusi éve alatt tett 11 pontos jó elhatározása közül az egyik: „Azt akarom, hogy lelkem szüntelenül lángoljon égi Anyám, a Boldogságos Szűz iránt. Igyekezni fogok az ő erényeit elsajátítani.” A rózsafüzért állandóan balkezében tartotta. Ha tehette, a lépcső alatti szűk szobácskába, az ún. Szent Elek cellába vonult imádkozni, onnét a tabernákulumra lehetett látni. A mai napig ide helyezik a sok kérő és köszönő levelet, melyek Konrád testvér címére érkeznek. Életében s utána is sokak kérését pártfogolta eredménnyel Isten és a Szűzanya előtt. 79 éves korában halt meg szent halállal. XI. Piusz pápa avatta szentté 1934-ben.

„Konrád testvérben a hit, a hűséges kötelességteljesítés és keresztény felebaráti szeretet e hősében hiába keresitek más szentek csodálatos nagy tetteit, amelyekre ámulva figyel fel a világ. Meglátjátok azonban benne a szent remeték jámborsága mellett az erénynek azt a hősiességét, amely nem marad el a nagy szenteknek Krisztus Egyházában végzett tevékeny élete mögött.” Részlet Pacelli bíboros (később XII. Piusz) egyik beszédéből

*

Imádság: Irgalmas Istenünk, te Szent Konrád által irgalmasságod ajtaját híveidnek kitártad. Esedezve kérünk, add, hogy szegénységének szellemét és szívbéli alázatosságát követni tudjuk testvéreink szolgálatában. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Forrás: Kovács Kalliszt OFM: Ferences szentek, boldogok
Ferences Média, 2023.

Hozzászólások lezárva.