Vágyakozzatok az Úr Lelkére!

Ferences emléknap: Mór Szent Benedek szerzetes – április 4.

2023.04.04 Címkék:

Április 4. Mór Szent Benedek első rendbe tartozó ferences szerzetes emléknapja. Kovács Kalliszt OFM könyvének vonatkozó részével emlékezünk rá.

Szülővárosáról San Fratello-i Benedeknek is mondják. Mórnak is nevezik, mert szülei négerek voltak és Etiópiából kerültek rabszolgaként Szicíliába, ahol egy jóindulatú gazdag földesúr, Menasseri úr szolgálatában álltak, aki felszabadította őket. Benedek is Menasseri úrnak szolgált ifjúkorában, állatokat őrzött. Szorgos munkájával húsz éves korában két ökröt kapott.

21 évesen a Palermo közelében, Monte Pellegrino hegyen élő ferences remeték közé ment. Ezek szerzetesi fogadalmat tettek, szigorú böjtöket tartottak, kézi munkával, kosárfonással, házi eszközök készítésével foglalkoztak. Benedek kitűnt buzgóságával, szent életével, ezért, mikor meghalt akkori vezetőjük, Lanza Jeromos testvér, a többiek őt választották meg elöljárójuknak. 15 évet töltött itt remeteségben. Akkor, 1562-ben IV. Piusz pápa elrendelte, hogy a remeték lépjenek be egy maguk által választott szerzetes rendbe.

Benedek az obszerváns ferencesek palermoi Santa Maria di Gesu rendházába kérte felvételét. Jó híre miatt fel is vették, s jó pár évig konyhai munkát végzett. Életszentsége itt is nyilvánvalóvá lett, ezért 1578-ban megválasztották gvárdiánnak. Ő szabódott, hogy tudatlan, még írni-olvasni sem tud, hogy ő laikus, de elöljárói parancsára el kellett vállalnia a házfőnökséget. Három éven át volt gvárdián, utána gvárdián-helyettes, majd újra egyszerű testvér. Szent Ferenc igazi fiaként élte a szegény, alázatos, munkás ferences életet. Általános megbecsülés övezte, egyszerűek és magasrangú egyházi és világi emberek is felkeresték, hogy találkozzanak vele s ügyes-bajos dolgaikban segítségét kérjék.

Négyheti betegség után 1589. ápr. 4-én halt meg. Halálhírére az emberek akkora csapatban sereglettek oda, mintha egy pápa vagy király halt volna meg. VII. Piusz 1807-ben avatta szentté. Tisztelete főleg olasz és spanyol nyelvterületen, Amerikában is elterjedt főként a négerek között.

*

Imádság:

Istenünk, te Szent Benedeket az alázat és szegénység szeretete erényeivel különösen kitűntetted. Add nekünk közbenjárására, hogy ne kössük magunkat a földi javakhoz, inkább az égiekre törekedjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Forrás: Kovács Kalliszt OFM: Ferences szentek és boldogok a hét minden napjára.
Ferences Média, 2023.

Hozzászólások lezárva.