Bárki irigykedik testvérére a jó miatt, amit mond és cselekszik általa az Úr, a káromlás bűnét követi el, mivel a Magasságbelire irigykedik, aki minden jót mond és cselekszik.

Ferences emléknap: Assisi Boldog Egyed – április 23.

2023.04.23 Címkék:

„Nagy dolog, ha az ember a szerzetben helyesen tud élni, s abban haláláig híven és buzgón meg tud maradni.” – Assisi Boldog Egyed emléknapján Kovács Kalliszt OFM Ferences szentek boldogok című kötetének vonatkozó részét adjuk közre.

1190 körül született, s Assisi környékén lakott. Amikor hallott Szent Ferenc első társairól, ő is felkerekedett, hogy csatlakozzék hozzájuk. „Hozzátok akarok tartozni, Isten iránti szeretetből.” Ferenc mindjárt meglátta szándéka tisztaságát, s így mutatta be többi társának: „Egy jó testvért küldött hozzánk az Úr.” Ez 1209-ben történt. Szent Ferenc első társainak élete még nem volt annyira helyhez s szabályokhoz kötve, mint egy-két évtized múlva. Egyed is első éveiben vándoréletet élt. Kedvvel látogatta a híres kegyhelyeket, Rómát, Compostellát, sőt eljutott – valószínűleg elsőnek Ferenc testvérei közül – a Szentföldre. Útközben munkát vállalt, segített a mezei munkában, forrásvizet vitt szét a városokban, s szolgálataiért csak a mindennapi kenyeret fogadta el. Amikor Berárd és társai 1219-ben Marokkóba indultak, Egyed Tuniszba indult, ő is a vértanúság vágyával, neki azonban ez nem sikerült. Vándorútjai alatt buzdította az embereket, hogy féljék és szeressék Istent s tartsanak bűnbánatot. Megtérésének hatodik évében Ferenc a fabrianoi remeteségbe küldte. Négy évig maradt ott. Szent Ferenc halála évében, 1226-ban Krisztus megjelent neki, de ezt csak gyanították társai, mert Egyed nem beszélt róla. De ezentúl nem annyira aktív, mint inkább szemlélődő életet folytatott. Kb. 1234-től haláláig a Perugia melletti monteripidoi remeteségben élt. Rendtársai feljegyezték Egyed mondásait, ezeket Arany szavak címen gyűjtötték egybe. A könyv sokak számára lett „áldást hozó lelki könyvvé”. Szent Bonaventura többször is találkozott a testvérrel és szentnek tartotta. Tisztelete a rendben halála után általánossá lett, de csak VI. Piusz avatta hivatalosan boldoggá 1777-ben.

*

Imádság: Istenünk, te Boldog Egyedet a szemlélődés magaslatára emelted. Közbenjárására add meg nekünk, hogy minden tettünkben szemed előtt legyünk, és elnyerjük békédet, mely meghalad minden képzeletet. Krisztus, a mi Urunk által.

Forrás: Kovács Kalliszt OFM: Ferences Szentek, boldogok
Ferences Média, 2023.

Hozzászólások lezárva.