Boldog a szolga, ki az emberek magasztalása és dicsőítése közepett nem gondolja magát különbnek, mint amikor hitványnak, együgyűnek és megvetésre méltónak tartják.

A Szeráfi Rend elhunytjainak emléknapja

2023.11.03 Címkék:

A halottak napja utáni napok valamelyikén a Ferences Család közösségei külön is megemlékeznek saját elhunytjaikról, kérve számukra az üdvösséget. A mozgó emléknap – „ferences halottak napja” – idén november 3-ra esik.

Mindenszentek ünnepén azokat az elhunytakat ünnepli meg az egyház, akik Krisztus megváltói hatalmából a világ teremtése óta itt a földön éltek, és eljutottak a mennyországba. November másodikán, halottak napján azokról emlékezünk meg, akik már meghaltak, de még nem jutottak el Istenhez, tehát még a tisztulás állapotában vannak. Hozzátartozóink, ismerőseink, felebarátaink emlékének felidézése mellett imádkozunk azon emberek lelki üdvösségéért is, akiket nem ismertünk. 

A Szeráfi Rend elhunytjainak emléknapja egy rendi liturgikus mozgó ünnep: a halottak napja utáni első köznapon tartják. Ekkor a teljes Ferences Családra, az elhunyt testvérekre, nővérekre, az ő rokonaikra és jótevőikre, tehát mindenkire emlékezünk, akik valamilyen módon kötődnek a Ferences Családhoz. Azért imádkozunk ilyenkor, hogy akik jövendő feltámadásunk misztériumát megismerték, az örök boldogság örömeibe is eljussanak. 

A feltámadásba vetett hitből fakad, hogy rendszeresen megemlékezünk azokról, akik bennünket megelőztek a hitben és a béke álmát alusszák. A ferences rendszabály előírja, hogy a rendtagoknak imádkozniuk kell elhunyt rendtársaikért. A közös imádságok alkalmával naponta többször is elhangzik ez a közbenjárás. Ezen kívül a kisebb testvérek Általános Konstitúciójának 37. cikkelye azt is előírja, hogy a testvérek „a Szeráfi Rend elhunytjainak emléknapján” imádkozzanak az elhunyt testvérekért, szülőkért és jótevőkért is.

Az emléknap nevében a szeráfi melléknév az angyali valóságra utal, és a mennyei vágyakozás tüzében égő mivoltot jelöli, ezért tűnik fel gyakran számos életrajzban és legendában is Szent Ferenc állandó jelzőjeként.

Ahogy november elején megemlékezünk a ferences halottak napjáról, úgy november végén a „ferences mindenszenteket”  is megünnepeljük. Számos szerzetesrend saját liturgikus rendje szerint megünnepli – külön engedély alapján – közössége szentjeit és boldogjait. A „ferences mindenszentek” napját minden évben november 29-én üli meg a Ferences Család, és alkalmat ad nemcsak a szentté vagy boldoggá avatott, hanem a többi, akár ismeretlen üdvözült ferences megünneplésére is.

Ferences Média, 2023

Hozzászólások lezárva.