Bárki irigykedik testvérére a jó miatt, amit mond és cselekszik általa az Úr, a káromlás bűnét követi el, mivel a Magasságbelire irigykedik, aki minden jót mond és cselekszik.

A Szentföldön csaknem egy hónapig tart a karácsony

2023.01.12 Címkék:

A december 25-i ünnep után két nappal az ortodox egyházak vezetői látogattak el a ferences testvérekhez Jeruzsálemben, majd a január 7-i (ónaptár szerinti) ortodox karácsony alkalmából a Szentföldi Kusztódia ferences szerzetesei járták végig január 9-én az ortodox testvéreket, s átadták jókívánságaikat a görög, a kopt, az etióp, majd a szír patriarkátuson. És még hátra van az örmény karácsony (és vízkereszt), amelyet majd csak január 19-én ünnepelnek.

A kölcsönös karácsonyi látogatás nem csupán formalitás, hanem fontos alkalom, hogy a különböző jeruzsálemi keresztény közösségek találkozzanak és testvéri légkörben töltsenek együtt kis időt.

Francesco Patton szentföldi kusztos és a ferences szerzetesek a kawas (muszlim őr/kísérő) vezetésével, körmenetben haladtak Jeruzsálem utcáin; elsőként a görög ortodox patriarkátus épülete felé, ahol III. Theophilus pátriárka várta őket. Francesco Patton beszédében kiemelte a keresztények közötti összetartás szükségességét, és megköszönte Theophilus pátriárka együttérző szavait XVI. Benedek emeritus pápa halála után. A görög pátriárka szintén az emeritus pápáról szólt, felidézte erényeit, illetve 2009-es szentföldi apostoli útját.

A következő állomás a kopt ortodox patriarkátus épülete volt, amely a Szent Sír-bazilika apszisa közelében áll, nem messze a Via Dolorosa IX. stációjától.

Antonius kopt érsek örömmel fogadta a ferenceseket, majd a kusztos a karácsonyi üdvözletek kölcsönösségének szentföldi hagyományáról beszélt: „Ez nem csupán formális szokás, hanem  a testvéri kapcsolatot segíti elő közöttünk; ezen a módon osztozunk a minket összekötő hitben. Szeretnénk az Atya egyetlen Fiában szeretett testvérekként megérteni a misztériumokat, amelyeket ünneplünk. Jézus, a betlehemi gyermek a békénk és a testvéri egységünk valódi forrása.” Antonius érsek szívélyesen válaszolt, Ferenc pápa szavait idézve a karácsonyról.

Az etióp ortodox patriarkátus a jeruzsálemi óváros keresztény negyedének a központjában található, itt Gebre Selassie atya fogadta a ferences küldöttséget. Francesco Patton egy karácsonyi ének szavaival köszöntötte az etióp testvéreket: „Gaudet chorus cœlestium, et Angelicanunt Deo, palamque fit pastoribus, Pastor, Creator omnium”. Selassie atya megköszönte a látogatást, és utalt a testvéri és baráti kapcsolatra, amely történelmileg összeköti az etióp egyházat a szentföldi ferencesekkel.

Végül a szír patriarkátusra érkeztek a ferencesek, ahol Jakub Jack püspök fogadta őket. A kusztos elsőként az egész ferences közösség nevében tolmácsolta a karácsonyi jókívánságokat, hangsúlyozva az ünnepi időszak jelentőségét a jeruzsálemi keresztények számára: „Híveink számára ez egy különösen fontos időszak: az utcákon is érzékelhető ünnepi légkör által a keresztények jelenléte jobban láthatóvá válik. Néhány radikális, szélsőséges csoport kivételével a karácsonyi időben a más vallások hívei is felismerik, milyen jó, hogy a mi szimbólumaink is jelen vannak a városban.”

Jakub püspök megköszönte a jókívánságokat, és Jézus eljövetelének jelentőségéről beszélt: „Nem azoknak az elvárásait kívánta teljesíteni, akik csodái miatt királlyá akarták tenni, hanem a kereszt alázata révén az önzésüket és gőgjüket szerette volna gyógyítani, amely fogva tartja az ember szívét. Az Ő példáját követve mi is képessé válunk az alázatra.”

Fordította: Verestói Nárcisz

Forrás és fotó: Custodia.org

Ferences Média, 2023

Hozzászólások lezárva.