Minden teremtmények, áldjátok az Urat!

A három ferences rend összes szentjeinek ünnepe

2023.11.30 Címkék:

November 29-én a „ferences mindenszenteket” ünnepli a Ferences Család. November elején, a ferences halottak napján a rend elhunyt tagjairól, jótevőkről, rokonokról emlékeztünk meg. A ferences mindenszentek ünnepén nemcsak a szentté vagy boldoggá avatott, hanem a többi, akár ismeretlen üdvözült, az I., II. és III. rendhez tartozó ferencesek megünneplésére hív minket az Egyház.

Szent Ferenc lelkisége nyomán három nagyobb csoport alakult ki: az első, a második és a harmadik rend. Az első rendben élőket szerzetesi közösségben élő férfiak alkotják. Ebben az ágban három nagyobb szerzetesrend alakult ki: a ferenceseké (Kisebb Testvérek Rendje), a minoritáké, valamint a kapucinusoké. Szent Ferenc lelkisége azonban nem csak a férfiakat ragadta meg: a második rend Szent Klára nyomán alakult ki, hozzá tartoznak a különböző klarissza közösségek. A Szekuláris Harmadik Rendet, más néven a Ferences Világi Rendet azok alkotják, akik a világban megmaradva, sőt akár családban élve követik az alapító lelkiségét. Közülük kerültek ki a Ferences Család szentjei és boldogjai; jelenleg 182 szentté avatott, 337 boldoggá avatott, tehát összesen 519 kanonizált ferencest számol a három rend. 

A 13. századi és a későbbi szentjeinknél is kimutatható rendalapító atyánknak, Szent Ferencnek hatása, vonzó példája. Mint Szent Ferenc-i örökség, jellemző az életükben az egyszerűség, a szegénység és Szűz Mária tisztelete. A szentek sorstársaink, emberek ők is, csak éppen Krisztusnak tökéletesebb képmásai, akik életében feltűnően nyilvánítja ki jelenlétét és arcát. Ők már biztosan üdvözültek, és életükben is szent erények szerint éltek. Megérkeztek a mennyei Atya országába, földi életük pedig példaként szolgálhat számunkra a mindennapokban, hogy mi is megkapjuk az örök üdvösség ajándékát. 

Gellért Sára Mária
Ferences Média, 2023

Hozzászólások lezárva.