Ragyogd be szívem sötétségét!

Pappá szentelik Gács Botond Paszkál OFM és Kis Balázs Efrém OFM testvéreket

2024.06.09 Címkék:

2024. június 15-én, szombaton, a mátraverebély-szentkúti római katolikus nemzeti kegyhelyen a 11 órakor kezdődő szentmisén Gács Botond Paszkál OFM és Kis Balázs Efrém OFM testvéreket Berta Tibor püspök, katonai ordinárius áldozópappá szenteli. Az ünnepi szentmisére mindenkit szeretettel várunk.

Értük szentelem magam, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.” (Jn 17,19)

Kis Balázs Efrém testvér 1996-ban született Hatvanban, családja harmadik gyermekeként. Már igen fiatalon az adácsi plébánián ministrált, ifjúkora óta szoros kötelékek fűzték a gyöngyösi és a szentkúti ferences testvérekhez. Gimnáziumi tanulmányait a Hatvani Bajza József Gimnáziumban végezte. Ekkori tanulmányai során ismerte meg Kiss Szaléz és Kriszten Rafael ferences vértanúk életét: példájuk megerősítette őt szerzetesi, papi hivatásában. 2015-ben lépett be a ferences rendbe. 2021-ben tett örökfogadalmat, véglegesen elkötelezve magát a kisebb testvérek életformája mellett. A rendben teológiai végzettséget szerzett. Jelenleg a pasaréti ferences közösség tagja, és az ottani plébánia munkájában vesz részt, továbbá az Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány gyermekvédelmi bizottságának vezetője.

Gács Botond Paszkál testvér 1993-ban született Budapesten, és ott is nevelkedett két testvérével együtt. Gyermekként megkeresztelték, de templomba csak egyetemista korában kezdett el járni. Sportoló múltja miatt testnevelő tanárnak tanult tovább, mellette úszómesterként dolgozott. Ez idő tájt ismerkedett meg a ferencesekkel a pesti ferences templomban, ahol megfogalmazódott a szerzetesi, papi hivatás iránti vágy. 2015-ben lépett be a Kisebb Testvérek Rendjébe, ahol az újoncévek után a pasaréti rendház tagjaként teológiai tanulmányokat végzett, bekapcsolódott a plébániai hitoktatásba. 2021-ben tett örökfogadalmat,  2023. június 3-án diakónussá szentelték. Jelenleg a szécsényi kolostorban teljesít szolgálatot.

 

Ferences Média, 2024

Hozzászólások lezárva.