Legyünk tehát szeretettel és alázatossággal és alamizsnálkodjunk, mert az alamizsna megmossa a lelkeket a bűnök szennyétől.

Pályázati felhívás a Testvérkék Ferences Óvoda óvodavezetői beosztás ellátására

2021.04.30 Címkék:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány pályázatot hirdet
TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA
óvodavezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.


A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól 2021. augusztus 1-től 2026. július 31-ig.

A megbízás feltétele

 • az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy
 • a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben létrejövő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A munkavégzés helye: 1025 Budapest Szilfa u. 4. Testvérkék Ferences Óvoda

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvoda törvényes és hatékony működtetése ferences szellemben. Az óvodafejlesztés végrehajtása a fenntartóval való együttműködésben.

Illetmény és juttatások: A Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszony a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglalt egyházi köznevelési intézményekben pedagógus munkakört ellátókra vonatkozó speciális foglalkoztatásra irányuló szabályok alkalmazásával. Bérezés a pedagógus bértábla szerint.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai óvodapedagógusi szakmai végzettség.
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakmai képzettség.
 • Legalább ötéves, az óvodapedagógia területén szerzett szakmai gyakorlat.
 • Büntetlen előélet.
 • Katolikus elköteleződés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • A ferences lelkiségben való elkötelezettség (pl. világi rendi tagság)
 • A katolikus közneveléssel való élő kapcsolat
 • Óvodavezetői tapasztalat
 • Angol nyelvtudás

A pályázat és annak részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Vezetői pályázat (szakmai önéletrajzzal és intézményvezetői programmal).
 • Az állás betöltéséhez szükséges végzettség, szakvégzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához.

Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező intézményfejlesztési program közérdekből nyilvános adat, amelyet a pályázat meghirdetője a helyben szokásos módon nyilvánosságra hoz.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobszay Ambrus, közoktatási referens nyújt, a +36 20-434-8158 telefonszámon vagy a kozoktatas@ferencesek.hu email címen.

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikusan a kozoktatas@ferencesek.hu email címre küldve, továbbá a nyilatkozat személyesen vagy postai úton a Rendtartomány székhelyére benyújtva (1024 Budapest, Margit krt. 23.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot a Rendtartomány teljes jogú képviselője, a tartományfőnök bírálja el, az intézmény nevelőtestületének és független köznevelési szakértő véleményének kikérésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.
A beosztás betöltésének időpontja: 2021. augusztus 1.

 

Budapest, 2021. április 27.

Berhidai Lajos Géza P. Piusz OFM
tartományfőnök

Hozzászólások lezárva.