Ragyogd be szívem sötétségét!

Palkó Julián OFM elmélkedése Nagyboldogasszony ünnepén

2023.08.15 Címkék:

Nagyboldogasszony ünnepe alkalmából Palkó Julián atya elmélkedését adjuk közre.

*

„A Szeplőtelen Istenanya, mindenkor Szűz Mária kiváltságainak legfőbb koronájaként elnyerte a mentességet a sírban való romlástól, és Szent Fiához hasonló módon legyőzve a halált, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe, ahol Szent Fiának, az örökkévalóság királyának a jobbján, mint királynő tündököl.” (XII. Piusz pápa: Munificentissimus Deus)

Hogyan lehetséges ez, amikor a Szent Pál apostol által tanított kinyilatkoztatásból tudjuk: „Egy ember által jött a bűn ebbe a világba, a bűn által pedig a halál, s így a halál átment minden emberre, mert mindenki vétkezett” (Róm 5,12)? Isten azonban így szólt angyala által Máriához: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes!” (Lk 1,28) Aki kegyelemmel teljes állapotban van, az teljes mértékben részesül Isten megszentelő és segítő szeretetéből; mondhatnánk, hogy kegyelembe „zárt”, ezért mentes minden bűntől, így az áteredő bűntől is. És mivel a bűn következménye a halál, a bűntelen embert a halál sem győzheti le. Ezért aki Máriában kegyelme által győzött a bűn felett, az Máriában kegyelme által győzött a halál felett is.

Meg tudta-e ezt Isten tenni és illett-e, hogy megtegye? Felelj nekem! Illett, hogy megtegye azzal, akinek méhében az Isten Fia felvette az emberi természetet; illett, hogy megtegye azzal, akinek testéből felépült saját Fia emberi teste; illett, hogy megtegye azzal, akinek véréből lett Isten Fia vére, hogy a tisztából építkezzen a Tiszta. „És mivel illett, hogy Isten ezt megtegye és mivel »Istennek semmi sem lehetetlen«, ezért meg is tette.” (Boldog Duns Scotus János OFM) Szükséges volt, hogy Isten új, élő frigyládája, élő tabernákuluma teljesen tiszta, bűntelen legyen. És hogy a Szent Pál apostol által adott kinyilatkoztatás is igaznak bizonyuljon, Mária előzetesen részesült foganásában a megváltásban. Mária előzetes megváltásának árát Szent Fia, Jézus utólag a kereszten azzal a vérrel fizette ki, amely Mária véréből forrásozott, igazságosságnak és szeretetnek eleget téve.

Ekkora szeretet láttán kiáltsuk mi is Szent Pál apostollal együtt: „Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn. De elnyelte a halált a diadal.” (1Kor 15, 55–56.54) Mária mennybevételekor így kiálthattak az angyalok: Áldott vagy te az asszonyok között, mert áldott a te méhednek gyümölcse Jézus! A mi Urunknak anyja jön el hozzánk? (vö. Lk 1,42–43) Mária pedig boldogan felelhette:

„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas, és Szent az ő Neve. De irgalma nemzedékről nemzedékre azokra is száll, akik őt félik.” (Lk 1,46–50)

Irgalma ránk, keresztényekre is bőséggel leszáll. „Hála Istennek, aki megadta nekünk is a győzelmet a bűn felett, a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (Róm 15,57) A keresztségben ugyanis, mi is kegyelembe fogadottak lettünk, részesültünk a megváltásban, bűntelenek lettük, noha az áteredő bűn sérültsége miatt nem tartós ez az állapotunk, rászorulunk a bűnbánat szentségére. Ahogy Mária útra kelt azokban a napokban, és felvétetett a mennybe, úgy ez az út Krisztus által számunkra is megnyílt. Mi is boldogan kiálthatjuk:

„Magasztaljuk Isten dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. Benne van számunkra a megváltás az ő vére által, a bűnök bocsánata, kegyelme gazdagságának megfelelően.” (Ef 1,6–7)

A Boldogságos Szűz Mária, a mennybe felvett Nagyboldogasszony lett az Egyháznak, a mi megdicsőülésünknek kezdete és példája, Isten zarándok népének vigasza és biztos reménye (vö: Nagyboldogasszony ünnepi prefáció).

Szerző: Palkó Julián OFM

Ferences Média, 2023.

Hozzászólások lezárva.