Boldog a szolga, aki a rendreutasítást, vádaskodást és dorgálást éppen olyan béketűréssel fogadja mástól, mint fogadná tulajdon magától.

„Építkezéseink is a fenntarthatóság jegyében zajlanak” – A Ferences Rendtartomány fejlesztései a Laudato si’ évben

2020.09.09 Címkék:

Öt évvel ezelőtt, 2015 májusában jelent meg Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikája közös otthonunk gondozásáról. A katolikus egyházfő írásában felidézi, hogy már Szent II. János Pál pápa is globális ökológiai megtérésre hívott minket, XVI. Benedek pápa pedig arra figyelmeztetett, hogy a fogyasztói társadalom milyen károkat okozott a teremtett világban. Az enciklika megjelenésének évfordulóján az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma meghirdette Laudato si’ évet, amely 2021. május 24-ig tart. A dikasztérium közleményében, arról is szól, hogy az enciklika most, a világjárvány idején épp olyan aktuális, mint öt évvel ezelőtti megjelenésekor: „Erkölcsi és lelki iránytű, amely vezet minket ezen a közös úton, amelynek célja egy érdeklődőbb, testvéribb, békésebb és fenntartható világ kialakítása. Egyedülálló lehetőség, hogy a jelen baját, panaszát egy új világ születésévé formáljuk át, amelyben mindannyian együtt, szeretetben, együttérzésben, szolidaritásban élhetünk, harmonikusabb kapcsolatban a természettel, a közös otthonunkkal”írják.

A teremtésvédelem és a természet szeretete szorosan kapcsolódik Assisi Szent Ferenchez és az általa alapított ferences rend lelkiségéhez. Ferenc pápa így ír erről az enciklikában:
„Az ő nevét vettem fel, amikor Róma püspökévé választottak, hogy vezetőm és ihlető forrásom legyen. Azt gondolom, Ferenc adja a legkiválóbb példát a törődésre azzal, ami gyenge, valamint az örömmel és hitelesen megélt átfogó ökológiára. Ő – akit a nemkeresztények közül is sokan szeretnek – a szent pártfogója mindazoknak, akik ökológiai tanulmányokat folytatnak és az ökológia területén dolgoznak. Különös figyelmet tanúsított Isten teremtett világa, a legszegényebbek és a legelhagyatottabbak iránt. Szeretett, és szerették őt öröméért, nagylelkű odaadásáért, mindenkit befogadó szívéért. Misztikus volt, zarándok, aki egyszerűen és csodálatos összhangban élt Istennel, másokkal, a természettel és önmagával. Rajta megfigyelhető, mennyire elválaszthatatlan egymástól a természetért való aggódás, a szegényekkel való igazságos bánásmód, a társadalmi elkötelezettség és a belső béke. Szent Ferenc továbbá – hűen a Szentíráshoz – azt javasolja, hogy a természetet olyan ragyogó könyvnek tartsuk, amelyen keresztül Isten beszél hozzánk, az ő szépségéből és jóságából tükröz vissza nekünk valamit: »A teremtmények nagyságából és szépségéből összehasonlítás útján meg lehet ismerni teremtőjüket« (Bölcs 13,5), és [Isten] »örök hatalma és isteni mivolta a világ teremtésétôl fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén felfogható« (Róm 1,20).”

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány intézményeiben számos felújítás és átalakítás valósult meg az elmúlt hat esztendőben a Laudato si’ jegyében. Az évforduló kapcsán Dobszay Benedek OFM, egykori provinciális tekintett vissza ezekre a változásokra.

„A ferences rend vezetői néhány évvel ezelőtt készítettek egy dokumentumot, amely gyakorlati tanácsokat ad a fenntarthatóság megvalósításával kapcsolatban. Ebben külön bekezdést szentelnek az energiafelhasználásnak. Így írnak erről: »Hozzunk közös döntéseket, melyek segítenek a hatékony, takarékos és fenntartható energiahasználatban.« Mi itt, Magyarországon elsősorban ezen a területen tettünk nagy előrelépéseket az elmúlt öt-hat évben.” A február óta tartományfőnök-helyettesként szolgáló Benedek testvér elmondta: a rend közoktatási és szociális intézményeiben, a plébániákon és a rendházakban is komoly energetikai fejlesztéseket valósítottak meg. Ez minden esetben jelentette napelemek felszerelését, időtálló szigetelések kiépítését, ablakcserét, padlásszigeteléseket, illetve van olyan helyszín is, ahol geotermikus energiafelhasználásba kezdtek.
„Ezekre a fejlesztésekre igen jelentős önrészt szántunk, mindemellett pedig a különböző pályázatok is segítséget jelentettek. Nagyon fontos volt, hogy végigvittük ezeket a folyamatokat, és a jelenlegi építkezéseink is a fenntarthatóság jegyében zajlanak.”– tette hozzá. „A fejlesztések második részeként helyi szinten és központilag is elkezdtük figyelni a gázfogyasztásunkat, és közös gondolkodás indult a csökkentés lehetőségeiről. Sok helyen kazáncserét és gépészeti átépítést vittünk végbe. Ennek látható eredménye, hogy 10 év alatt 15-20 %-kal csökkent a rend gázfelhasználása, amely nagyon jelentős változás.”

Harmadik pontként az épületeken belül megvalósuló munkáról beszélt a volt tartományfőnök. Ennek kapcsán elmondta, hogy a ferences fenntartású köznevelési intézményekben – különösen az iskolákban és az óvodában – egyre nagyobb figyelem irányul az öko-pedagógia fogalmára, annak gyakorlatára. „Büszkék vagyunk rá, hogy a második kerületi óvodánk megkapta az öko-intézmény címet. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az energiafelhasználásban, hanem az óvoda pedagógiai programjában is fontos szempont az öko-tudatos nevelés. Ott a gyermekeket már egészen kicsi korban a természet szeretetére tanítják.”

A ferences fenntartású köznevelési intézmények dolgozói minden év augusztusában kétnapos konferencián vesznek részt. Ez egyrészt közös évnyitóként szolgál, másrészt az is célja, hogy a fenntartó és a kollégák minden évben együtt gondolkodjanak egy-egy aktuális kérdéskörről. A tavalyi találkozó egyik fő témája a fenntarthatóság volt. „Nagyon fontosnak tartottuk, hogy egyszer mindenki találkozzon az öko-pedagógia és a teremtésvédelem fogalmával.”

A Laudato si’ megjelenésének évfordulója kapcsán a ferences testvérek Laudato Si Revolution néven indítottak nemzetközi kezdeményezést, amellyel elsősorban az ökológiai megtérésre bátorítanak. A program célja emellett, hogy a teremtett világ iránti tisztelet, a szociális igazságosság és a nemzetek és generációk közötti szolidaritás a mindennapi életünk és a gondolkodásunk részévé váljon. A kampány honlapján keresztül képzési anyagokat, liturgikus segédleteket és közösségi gyakorlati tanácsokat osztanak meg (angol, spanyol, olasz és portugál nyelveken), amelyek a Laudato si’ kezdetű enciklika gyakorlati megélésében nyújtanak segítséget. „Az enciklika megjelenésének ötödik évfordulóját ünnepelve arra hívunk, hogy oszd meg tapasztalataidat, hogy ezzel is ösztönözhessük egymást! Nem arról van szó, hogy elölről kezdenénk valamit, hanem arról, hogy – mint ferences család – megoszthatjuk egymással mindazt, amit a Laudato si’ enciklika tanításából a gyakorlatban is megtapasztaltunk, megvalósítottunk” – olvashatjuk a program honlapján.

 

Ferenc pápa az alábbi imádsággal hív mindnyájunkat a Laudato si’ fontosságának felismerésére:
Szerető Isten, a menny, a föld és minden benne élő teremtője! Nyisd meg elménket, és érintsd meg szívünket, hogy része lehessünk a teremtésnek, a te ajándékodnak! Állj a rászorulók mellett ezekben a nehéz időkben, különösen a legszegényebbek és legkiszolgáltatottabbak mellett! Segíts, hogy teremtő szolidaritásvállalással tudjunk szembenézni e világjárvány következményeivel! Add, hogy bátran el tudjuk fogadni a közjó keresése érdekében hozott intézkedéseket! És hogy most jobban átérezzük, mint valaha, hogy mindnyájan kapcsolatban állunk egymással, és egymásra vagyunk utalva! Segíts, hogy meghalljuk és megválaszoljuk a föld és a szegények segélykiáltását! A mostani szenvedések lehessenek egy testvériesebb és fenntarthatóbb világ szülésének fájdalmai! A segítő Szűz Mária szerető pillantása alatt kérünk téged. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

Forrás: Magyar Kurír, laudatosirevolution.org, Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikája

Ferences Média

Hozzászólások lezárva.