Boldog az a szolga, aki nem bízza el magát jobban a miatt a jó miatt, amit általa mond és művel az Úr, mint amiatt, amit más által mond és művel.

Regula 800 – Szemelvények a 800 éves Megerősített Regulából

2023.09.08 Címkék:

Assisi Szent Ferenc reguláját 1223. november 29-én erősítette meg bullájával III. Honóriusz pápa. Minden pénteken ebből olvasnak fel részletet a kisebb testvérek saját közösségeikben, hogy elméjükben és szívükben hordozzák: mindennnapjaik „élet a szent Evangélium szerint”.

Az évfordulóig tartó időben minden pénteken ebbe a közös olvasásba hívunk mindnyájatokat egy-egy rövid szemelvény által, melyek a regula egy fejezetéből és a regulát értelmező szöveg részletéből állnak. Cikkünk folyamatosan frissül.


A Megerősített Regula 3. fejezete: A szent zsolozsmáról és a böjtről, és arról, hogyan járjanak a testvérek szerte a világban

„[…] Azt tanácsolom, s arra intem és buzdítom testvéreimet az Úr Jézus Krisztusban, hogy mikor a világban járnak, ne veszekedjenek, se szóharcot ne folytassanak, se másokat meg ne ítéljenek, hanem legyenek szelídek, békességszerzők és szerények, kedvesek és alázatosak, s tisztelettel szóljanak mindenkihez, ahogyan illik. […] Bármely házba bemennek, először ezt mondják: Békesség e háznak! És a szent Evangélium szerint minden ételből ehetnek, amit eléjük tesznek.”

Forrás: RB 3,10-14

*

Feltűnő lehet, hogy (Ferenc ebben a fejezetben) először nem arról beszél, amit a testvéreknek másokért tenniük kell, hogy ezáltal mintegy bizonyítsák létjogosultságukat és hasznosságukat az emberi társadalom előtt. Ferenc inkább azokról a kötelességekről beszél, amelyeket a testvérek Isten előtt viselnek. Ebben a fejezetben hármat tárgyal ezek közül: 1. az isteni officiumot, 2. a böjtölést, 3. és a testvérek keresztény életét egymás között. Ez három mód arra, hogyan dicsőítsék meg Istent. Ebben feltűnik az a hármasság, amely a rendben oly nagy szerepet játszott: ima, áldozat, jó példa.

Forrás: Kajetan Esser, „Melius catholice observemus”


A Megerősített Regula 2. fejezete: Azokról, akik el akarják fogadni ezt az életmódot, és felvételük rendjéről

Azokat, akik el akarják fogadni ezt az életmódot, és testvéreinkhez jönnek, küldjék miniszter provinciálisukhoz […] A miniszterek pedig gondosan kérdezzék ki őket a katolikus hitből és az Egyház szentségeiről.

[…] mondják el nekik a szent Evangélium igéjét, hogy menjenek, és adják el mindenüket, és igyekezzenek a szegények közt szétosztani.

Forrás: RB 2,1-2. 5

*

Aki kisebb testvér akar lenni, annak a „szent evangélium” e szavai szerint minden ideigvaló dologtól el kell szakadnia. Semmit sem szabad magának megtartania. A világi dolgokról való ilyen radikális lemondás az első és bizonnyal döntő tanúság arról, hogy valaki valóban komolyan veszi a hivatását.

A földi dolgoktól való kiüresedés mély értelméről Szent Ferenc szavai és példája adják a legjobb magyarázatot: Amikor Assisi püspöke előtt minden földi tulajdonról lemondott, így szólt: „Mostantól fogva szabadon mondhatom: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy!” Ezáltal kell szabaddá válnia az embernek Isten számára. Szíve már ne legyen többé megosztott; egyedül Istenhez ragaszkodjon: „Mezítelenül megyek az Úr elé.” Mindentől megfosztva, mindenből kibontakozva a kisebb testvér adja át magát egészen az Úrnak, és már csupán hozzá tartozzon. Ahogy Ferenc mélyértelműen megfogalmazza: „Semmit se tartsatok tehát vissza magatokból, hogy egészen magához fogadjon benneteket az, aki egészen odaadja magát értetek” (Levél az egész rendhez 29).

Forrás: Kajetan Esser OFM, Melius catholice observemus


A Megerősített Regula 1. fejezete: Kezdődik a Kisebb Testvérek élete:

„Helyeselni szokta (Solet annuere) az Apostoli Szentszék a jámbor szándékot, és a hozzá folyamodók illő kívánságait jóakaratú pártfogásában részesíti. Ezért, szeretett fiaim az Úrban, jámbor kéréseteket figyelembe véve, Rendeteknek itt közölt Reguláját, melyet elődünk, a boldog emlékű Ince pápa jóváhagyott, apostoli tekintélyünkkel számotokra megerősítjük, és jelen iratunkkal védelmünkbe vesszük. A Regula ez:

Az Úr nevében! Kezdődik a Kisebb Testvérek élete. A Kisebb Testvérek Regulája és életmódja ez: tartsák meg a mi Urunk Jézus Krisztus szent Evangéliumát, élvén engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban.”

Forrás: RB 1, 1.

*

„Nyolcszáz év után nem kell sem megvédeni, sem kicserélni a regulát. A regula arra invitál minket, akárcsak az előző nemzedékek testvéreit, hogy kezdjünk párbeszédet vele. Ahogy minden párbeszédhez, ehhez is két félre van szükség: ez a regula és a testvér. A találkozás feltételei ugyanazok, mint minden párbeszédben: meg kell nyílni a másik felé, tiszteletben kell tartani különböző voltát, ugyanakkor meg kell próbálni megérteni a szándékait. Hagyni kell, hogy a másik beszéljen, figyelemmel kell hallgatni őt, nem szabad azonnal ráerőltetni a magunk véleményét, abban a nyitottságban és tudatban kell hallgatni, hogy mint minden találkozás, ez is hatással lesz rám: mond valami újat, megindít, megvigasztal, provokál, kérdez…”

Forrás: Cornelius Bohl OFM, A regula mint mai evangéliumi életterv in A ferences regula. Korai és mai értelmezések, L’Harmattan – Sapientia, 2011.

*

A képeken látható szövegrészletek abból a kódexből valók, mely a Regula teljes szövegét tartalmazza. A kötet eredeti változata jelenleg is megtekinthető a Gyöngyösi Ferences Könyvtárban.

Ferences Média, 2023

Hozzászólások lezárva.