A lélek eledele Isten.

pályázatok

Információk a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány által elnyert pályázatokról.

Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tájékoztatása az alábbi pályázat elnyeréséről:

Támogatás kódja: 

EGYH-EOR-19-P-0049

Támogatási projekt címe:  

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások:

“Szécsényi ferences műemlék-együttes renoválása I. ütemének ”  támogatása.

Támogatás összege: 35.320.000 Ft


A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány a Nemzeti Kulturális Alap Összművészeti Programok Kollégiuma jóvoltából, 787113/00116 támogatási azonosítószámon, 13.500.000,- Ft támogatást nyert a „90 éves esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium jubileumi kiadványainak és rendezvényeinek megvalósítására” címen.

Támogatásuk segítségével 5 ferences kötet jelenhetett meg, melyet ezúton is köszönünk.


A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány  EGYH-VTT-23-P-0018 támogatási azonosítószámon támogatást nyert a Pilisszentléleki zarándokház, padlófelújítás címen.

Támogatás összege: 4.000.000 Ft

Támogatásukat ezúton is köszönjük.


A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány  EGYH-EKF-20-P-0045 támogatási azonosítószámon támogatást nyert Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium fejlesztésének támogatása címen.

Támogatás összege: 999.500.250 Ft


EGYH-ESZK-23-0029
 
A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány EGYH-ESZK-23-0029 támogatási azonosítószámon támogatást nyert “egy darab gépkocsi beszerzése” támogatási célra.
A támogatás lehetővé tette, hogy Esztergomi Rendházunk eszközparkja egy új személygépkocsival bővüljön. Támogatásukat ezúton is köszönjük.
 


EGYH-EOR-20-P-0129 

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány EGYH-EOR-20-P-0129 azonosítószámon támogatást nyert a  „Budapest-Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia fejlesztéseihez kiegészítő támogatás”   címmel.

Támogatás összege: 1.194.964.670.-Ft– forint


EGYH-EOR-20-P-0053

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány EGYH-EOR-20-P-0053  azonosítószámon támogatást nyert a  „A Budapest-Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia lelkipásztori központjának felépítése, a templom és a rendház felújítása”     címmel.

Támogatás összege: 1.778.000.000,- forint


EGYH-EKF-21-P-0034

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány EGYH-EKF-21-P-0034 azonosítószámon támogatást nyert a „Testvérkék Ferences Óvoda-Budapest fejlesztése” címmel.

Támogatás összege: 296.140.867 Ft


EGYH-EKF-20-P-0062

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány EGYH-EKF-20-P-0062 azonosítószámon támogatást nyert a „Testvérkék Ferences Óvoda-Budapest fejlesztése” címmel.

Támogatás összege: 103.859.133 Ft


EGYH-EKF-20-P-0022

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány EGYH-EKF-20-P-0022 azonosítószámon támogatást nyert a „Testvérkék Ferences Óvoda-Budapest fejlesztése” címmel.

Támogatás összege: 250.000.000 Ft


EGYH-KCP-18-P-0014

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány EGYH-KCP-18-P-0199 azonosítószámon támogatást nyert a „Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium bővítésének (EGYH-KCP-2017-P-0113) kiegészítő támogatása” címmel.

Támogatás összege: 950.000.000 Ft
 
 
 

EKCP-KP-1-2022/3-000051
 
A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenti azonosítószámon 400.000,- forint támogatást nyert a minden évben megrendezésre kerülő Ferences Ifjúsági Zarándoklatra, mely idén is nagy érdeklődésre tartott igényt. Támogatásukat ezúton is nagyon köszönjük.
 
 

 
EGYH-KCP-18-P-0199
 

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány EGYH-KCP-18-P-0199 azonosítószámon támogatást nyert a „Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium bővítésének (EGYH-KCP-2017-P-0113) kiegészítő támogatása” címmel.

A támogatás összege: 300.000.000 Ft


 
787113/00098
 
A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 787113/00098 azonosítószámon támogatást nyert „A Szécsényi Ferences Kolostorban Bárkányi János ferences szerzetes emlékére kiállítóterem kialakítására” támogatási célra. Ezúton is köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap (www.nka.hu) Összművészeti Kollégiumának támogatását, amely lehetővé tette, hogy a szécsényi ferences kolostor falai között emléket állíthattunk egy vértanú szerzetesnek, Bárkányi Jánosnak, Szécsény második alapítójának, II. Rákóczi Ferenc nevelőjének.
 

EGYH-KCP-18-P-0184
 
A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tájékoztatása az alábbi pályázat elnyeréséről.
 
Támogatási projekt címe:  
A váci ferences templom (2600 Vác, belterület 3515/2 helyrajzi szám) belső rekonstrukciója, valamint a volt ferences rendház befejező munkálatai
 

Támogatás kódja: EGYH-KCP-18-P-0184

Támogatás összege: 569.803.280 Ft
 
 

EEÖR-KP-1-2021/1-001509

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány EEÖR-KP-1-2021/1-001509 azonosítószámon támogatást nyert Esztergom. Szent Anna Templom – világításrekonstrukció támogatási célra. A támogatás lehetővé tette Templomunk világításának korszerűsítését, melyet ezúton is nagyon köszönünk.


EGYH-KCP-17-P-0014

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tájékoztatása az alábbi pályázat elnyeréséről.

Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása- Hit és kultúra találkozása
Támogatás kódja: EGYH-KCP-17-P-0014
Támogatás összege: 2.400.000 Ft
A támogatott tevékenység Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség támogatásával valósult meg.


EGYH-ESZK-21-0035

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 2021. évben támogatási kérelmet nyújtott be “Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások” terhére.
A kérelem elbírálását követően EGYH-ESZK-21-0035 azonosítószámon támogatói okirat született, melynek keretében, a Miniszterelnökség jelentős támogatásával 1 db Suzuki Vitara személygépkocsi beszerzését tudtuk megvalósítani.


EGYH-KCP-19-P-0060

A támogatott projekt címe: A sümegi Kolostor tetőszerkezetének felújítását előkészítő feladatok
A projekt azonosító száma: EGYH-KCP-19-P-0060
A szerződött támogatás összege és mértéke: 7.000.000 Ft


ET-2020-02-117

A Fons Sacer belső egyházi jogi személy, mint Kedvezményezett a 2118/2017. (XII.28.). (XII.28.) Kormány Határozat alapján támogatásban részesült a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésére.

A támogatott projekt címe: Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztése.
A projekt azonosító száma: ET-2020-02-117.
A szerződött támogatás összege és mértéke: 3 241 446 222 Ft, 100%.

A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása: a projekt célja a korábbi szentkúti fejlesztések folytatása, a búcsúszezon nyújtásával a szezonalitás csökkentése, a fogadási feltételek javítása, új célcsoportok felé történő nyitás, a tartózkodási idő növelése.

Ezek érdekében a következő tevékenységek valósulnak meg:

• Turisztikai rendezvényi helyszín alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével (napelempark, üzemeltetést segítő eszközbeszerzések);
• Vallási turisztikai helyszín fejlesztése, megóvása és fenntarthatóvá tétele a megnövekedett látogatószám igényeit figyelembevéve (Kegytemplom padlófűtésének fejlesztése, kálvária kápolna restaurálása és urnatemető, szabadtéri misézőhely fejlesztése, kegytárgybolt bővítése);
• Színvonalemelést lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések (kempinghely fejlesztés, vizesblokk kialakítása, étterem kibővítése büfékocsik használatával);
• Családbarát szolgáltatások kialakítása (sportpálya, családi apartmanpark, játszótér és játszószoba);
• Attrakció közvetlen környezetének fejlesztése (utak, parkolók fejlesztése, parkrendezés).
• Szentkút brandépítés, összehangolt és célzott marketing- és PR tevékenység kialakítása.

A támogatott projekt befejezési dátuma: 2023.12.01.


EGYH-KCP-17-P-0113

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány támogatási kérelmet nyújtott be „Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” kategóriában.

A kérelem elbírálását követően EGYH-KCP-17-P-0113 azonosítószámon támogatói okirat született, amely lehetővé tette a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium felújítását. 
A támogatás összege: 950.000.000 Ft

Támogatásukat ezúton is köszönjük.
További információ: http://felujitas.ferences.eu/EGYH-KCP-17-P-0113/


EGYH-TAB-20-0009

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány támogatási kérelmet nyújtott be „2020.évi egyházi táborok és közösségi célú projektek támogatása” kategóriában.
A kérelem elbírálását követően EGYH-TAB-20-0009 azonosítószámon támogatói okirat született, melynek keretében Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Ferences Rendtartomány családos munkatársai számára közösségépítő alapképzést tudtunk lebonyolítani.

Támogatásukat ezúton is köszönjük.


EGYH-KCP-19-1086
 
A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 2019. évben támogatási kérelmet nyújtott be “Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” tárgyában.
A kérelem elbírálását követően EGYH-KCP-19-1086 azonosítószámon támogatói okirat született, melynek keretében, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Rendtartomány alkalmazottai, illetve hozzátartozói Assisi zarándoklaton vehettek részt.
 
Támogatásukat ezúton is köszönjük.
 

EGYH-KCP-18-0716

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány támogatási kérelmet nyújtott be „2018.évi egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” kategóriában. Kérelmünk elbírálását követően EGYH-KCP-18-0716 azonosítószámon támogatói okirat született, melynek keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása lehetővé tette, hogy Sümegi Ferences Templomunk ablakainak egy részén felújítást hajthassunk végre.

Támogatásukat ezúton is köszönjük.


EFOP-3.2.5-17-2017-00052 A reál tantárgyak és továbbtanulás iránti érdeklődés erősítése a Ferences iskolában 

További információk: https://www.uniosprojektek.hu/ferencesek

 


EGYH-KCP-16-P-0119 – A szentendrei gimnázium felújítása

További információk: http://felujitas.ferences.eu/EGYH-KCP-16-P-0119/


EGYH-KCP-15-P-0113

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány támogatási kérelmet nyújtott be „2015.évi egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” kategóriában. Kérelmünk elbírálását követően EGYH-KCP-15-P-0113 azonosítószámon támogatói okirat született, melynek keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása lehetővé tette, hogy a Szent István Bazilika épülete előtt gitáros flashmob a békéért címmel felhívást intézzen a nagyközönséghez, melyben a figyelmet a vallásuk miatt elnyomottak, üldözöttek felé kívánja fordítani.”

Támogatásukat ezúton is köszönjük.


EGYH-KCP-14-P-0116

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány támogatási kérelmet nyújtott be „2014.évi egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása” kategóriában. Kérelmünk elbírálását követően EGYH-KCP-14-P-0116 azonosítószámon támogatói okirat született, melynek keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása lehetővé tette, hogy a 2015. évi Nagymarosi Ifjúsági Találkozó megszervezése, és a rendezvény helyszínének infrastrukturális fejlesztése megvalósulhasson.

Támogatásukat ezúton is köszönjük.


DAOP-2009-2.1.1.B-09 – A Szeged – Alsóvárosi Ferences Templom és Rendház turisztikai célú, látogatóbarát fejlesztése

További információk: http://felujitas.ferences.eu/szeged/