Boldog a szolga, ki az emberek magasztalása és dicsőítése közepett nem gondolja magát különbnek, mint amikor hitványnak, együgyűnek és megvetésre méltónak tartják.

pályázatok

Információk a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány által elnyert pályázatokról.

EEÖR-KP-1-2021/1-001509

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány EEÖR-KP-1-2021/1-001509 azonosítószámon támogatást nyert Esztergom. Szent Anna Templom – világításrekonstrukció támogatási célra. A támogatás lehetővé tette Templomunk világításának korszerűsítését, melyet ezúton is nagyon köszönünk.


EGYH-KCP-17-P-0014

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tájékoztatása az alábbi pályázat elnyeréséről.

Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása- Hit és kultúra találkozása
Támogatás kódja: EGYH-KCP-17-P-0014
Támogatás összege: 2.400.000 Ft
A támogatott tevékenység Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség támogatásával valósult meg.


EGYH-ESZK-21-0035

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 2021. évben támogatási kérelmet nyújtott be “Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások” terhére.
A kérelem elbírálását követően EGYH-ESZK-21-0035 azonosítószámon támogatói okirat született, melynek keretében, a Miniszterelnökség jelentős támogatásával 1 db Suzuki Vitara személygépkocsi beszerzését tudtuk megvalósítani.


EGYH-KCP-19-P-0060

A támogatott projekt címe: A sümegi Kolostor tetőszerkezetének felújítását előkészítő feladatok
A projekt azonosító száma: EGYH-KCP-19-P-0060
A szerződött támogatás összege és mértéke: 7.000.000 Ft


ET-2020-02-117

A Fons Sacer belső egyházi jogi személy, mint Kedvezményezett a 2118/2017. (XII.28.). (XII.28.) Kormány Határozat alapján támogatásban részesült a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésére.

A támogatott projekt címe: Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztése.
A projekt azonosító száma: ET-2020-02-117.
A szerződött támogatás összege és mértéke: 3 241 446 222 Ft, 100%.

A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása: a projekt célja a korábbi szentkúti fejlesztések folytatása, a búcsúszezon nyújtásával a szezonalitás csökkentése, a fogadási feltételek javítása, új célcsoportok felé történő nyitás, a tartózkodási idő növelése.

Ezek érdekében a következő tevékenységek valósulnak meg:

• Turisztikai rendezvényi helyszín alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével (napelempark, üzemeltetést segítő eszközbeszerzések);
• Vallási turisztikai helyszín fejlesztése, megóvása és fenntarthatóvá tétele a megnövekedett látogatószám igényeit figyelembevéve (Kegytemplom padlófűtésének fejlesztése, kálvária kápolna restaurálása és urnatemető, szabadtéri misézőhely fejlesztése, kegytárgybolt bővítése);
• Színvonalemelést lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések (kempinghely fejlesztés, vizesblokk kialakítása, étterem kibővítése büfékocsik használatával);
• Családbarát szolgáltatások kialakítása (sportpálya, családi apartmanpark, játszótér és játszószoba);
• Attrakció közvetlen környezetének fejlesztése (utak, parkolók fejlesztése, parkrendezés).
• Szentkút brandépítés, összehangolt és célzott marketing- és PR tevékenység kialakítása.

A támogatott projekt befejezési dátuma: 2023.12.01.


EGYH-KCP-17-P-0113

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány támogatási kérelmet nyújtott be „Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” kategóriában.

A kérelem elbírálását követően EGYH-KCP-17-P-0113 azonosítószámon támogatói okirat született, amely lehetővé tette a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium felújítását. 
A támogatás összege: 950.000.000 Ft

Támogatásukat ezúton is köszönjük.
További információ: http://felujitas.ferences.eu/EGYH-KCP-17-P-0113/


EGYH-TAB-20-0009

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány támogatási kérelmet nyújtott be „2020.évi egyházi táborok és közösségi célú projektek támogatása” kategóriában.
A kérelem elbírálását követően EGYH-TAB-20-0009 azonosítószámon támogatói okirat született, melynek keretében Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Ferences Rendtartomány családos munkatársai számára közösségépítő alapképzést tudtunk lebonyolítani.

Támogatásukat ezúton is köszönjük.


EGYH-KCP-19-1086
 
A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 2019. évben támogatási kérelmet nyújtott be “Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” tárgyában.
A kérelem elbírálását követően EGYH-KCP-19-1086 azonosítószámon támogatói okirat született, melynek keretében, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Rendtartomány alkalmazottai, illetve hozzátartozói Assisi zarándoklaton vehettek részt.
 
Támogatásukat ezúton is köszönjük.
 

EGYH-KCP-18-0716

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány támogatási kérelmet nyújtott be „2018.évi egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” kategóriában. Kérelmünk elbírálását követően EGYH-KCP-18-0716 azonosítószámon támogatói okirat született, melynek keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása lehetővé tette, hogy Sümegi Ferences Templomunk ablakainak egy részén felújítást hajthassunk végre.

Támogatásukat ezúton is köszönjük.


EFOP-3.2.5-17-2017-00052 A reál tantárgyak és továbbtanulás iránti érdeklődés erősítése a Ferences iskolában 

További információk: https://www.uniosprojektek.hu/ferencesek

 


EGYH-KCP-16-P-0119 – A szentendrei gimnázium felújítása

További információk: http://felujitas.ferences.eu/EGYH-KCP-16-P-0119/


EGYH-KCP-15-P-0113

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány támogatási kérelmet nyújtott be „2015.évi egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” kategóriában. Kérelmünk elbírálását követően EGYH-KCP-15-P-0113 azonosítószámon támogatói okirat született, melynek keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása lehetővé tette, hogy a Szent István Bazilika épülete előtt gitáros flashmob a békéért címmel felhívást intézzen a nagyközönséghez, melyben a figyelmet a vallásuk miatt elnyomottak, üldözöttek felé kívánja fordítani.”

Támogatásukat ezúton is köszönjük.


EGYH-KCP-14-P-0116

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány támogatási kérelmet nyújtott be „2014.évi egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása” kategóriában. Kérelmünk elbírálását követően EGYH-KCP-14-P-0116 azonosítószámon támogatói okirat született, melynek keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása lehetővé tette, hogy a 2015. évi Nagymarosi Ifjúsági Találkozó megszervezése, és a rendezvény helyszínének infrastrukturális fejlesztése megvalósulhasson.

Támogatásukat ezúton is köszönjük.


DAOP-2009-2.1.1.B-09 – A Szeged – Alsóvárosi Ferences Templom és Rendház turisztikai célú, látogatóbarát fejlesztése

További információk: http://felujitas.ferences.eu/szeged/