Boldog az a szerzetes, aki nem találja másban gyönyörűségét és örömét, mint egyedül az Úr szent beszédeiben és műveiben, s ezekkel örömben és vigasságban Isten szeretetére indítja embertársait.

Jubileumi évek a ferences rendben – Letölthető útmutató segít a készületben

2022.07.05 Címkék:

2023 és 2026 között több jelentős esemény évfordulóját ünnepli a Kisebb Testvérek Rendje.

„Egy centenárium, amelynek megünneplése több centenárium megünneplésében valósul meg”

A jubileumsorozatot a Ferences Család legfőbb elöljárói (miniszter generálisai) hirdették meg Greccio szentélyében 2021. november 29-én.

2023-ban a Megerősített Regula és a grecciói karácsony, 2024-ben Szent Ferenc Stigmatizációja, 2025-ben a Naphimnusz létrejötte, 2026-ban Szent Ferenc halálának (tranzitus) 800. évfordulóját ünnepeljük.

A sokrétű jubileumra való készület jegyében a Ferences Család összeállított egy útmutatót, melyet szeretettel adunk közre – szabadon használhatja valamennyi ferences közösség, illetve mindazok, akik érdeklődnek a ferences karizma iránt.

Irányelveket nyújt, melyek mentén a helyi közösségek megszervezhetik az egyes ünnepségeket, illetve képzési folyamatok is épülhetnek rá.

Assisi Szent Ferenc karizmájának megismerésében és megünneplésében sokaknak segítségére lehet az útmutató, amelyet INNEN tölthetnek le.

Ferences Média, 2022

Hozzászólások lezárva.