Boldog a szolga, ki az emberek magasztalása és dicsőítése közepett nem gondolja magát különbnek, mint amikor hitványnak, együgyűnek és megvetésre méltónak tartják.

Pap- és diakónusszentelés Pasaréten, 2022 – Beszélgetés Balázs Jeromossal

Címkék:

Szerdahelyi Csongor kérdezte a Katolikus Rádió Templom-tér-kép című műsorában Balázs Jeromost, akit 2022. június 4-én Erdő Péter bíboros pappá szentelt a Pasaréti Páduai Szent Antal-templomban. (Fotó: Thaler Tamás)