Boldog a szolga, ki az emberek magasztalása és dicsőítése közepett nem gondolja magát különbnek, mint amikor hitványnak, együgyűnek és megvetésre méltónak tartják.

Emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok – Gondolatok advent első vasárnapjára

Címkék:

Elmélkedések advent vasárnapjain a ferences testvérekkel.

 

Ferences Média, 2021