Vágyakozzatok az Úr Lelkére!

Ferences emléknap: Prágai Szent Ágnes – június 8.

2022.06.08 Címkék:

Prágai Szent Ágnes 1205-ben született Prágában. Apja I. Ottokár cseh király, anyja Konstancia, III. Béla királyunk leánya volt. Nagyravágyó apja a hatalom érdekében többször megpróbálta férjhez adni, Ágnes azonban már egészen fiatalon tudta: Krisztusnak szenteli életét.

Első vőlegényéül apja a sziléziai herceg, Henrik egyik fiát választotta. Ekkor a még gyermek Ágnest jövendő férje édesanyja, a későbbi Szent Hedvig gondjaira bízták, aki a trebnitzi cisztercita nővérek kolostorában helyezte el őt. Az itt töltött idő és Szent Hedvig személye döntő hatással volt a fiatal hercegnő egész életére. Miután vőlegénye életét vesztette, apja ismét megpróbálta felhasználni a kislányt saját politikai céljai érdekében: előbb eljegyezte őt VII. Henrik királlyal, majd a még előnyösebb helyzet reményében II. Frigyes császárnak ígérte.

Mielőtt azonban az esküvőre sor kerülhetett volna, váratlanul meghalt Ágnes apja. A fiatal lány azonnal cselekedett: IX. Gergely pápa segítségével rávette a császárt, hogy adja vissza szabadságát, majd a fényűző kastélyból a város peremére, Prága nyomornegyedébe költözött.

Nem sokkal később minoriták érkeztek Prágába, és Ágnes rávette bátyját, Vencel királyt, hogy építtessen nekik kolostort, Szent Jakab tiszteletére pedig egy templomot is. A minorita testvérek között volt két német is, ők kezdték tanítani Ágnest. Nekik köszönhetően ismerkedett meg Szent Klárával is, aki csakhamar szívélyes viszonyba került a fiatal lánnyal. Ránk maradt levelezéseikben egy klarissza kolostor alapításáról van szó, mely Szent Jakab temploma mellett létesült és ahová Klára öt nővért küldött közvetlenül maga mellől. Ágnes 1234-ben vette át a kolostor irányítását.

A kolostor körül idővel árvaházak, menhelyek és kórházak létesültek, utóbbiakban az ápolói munkát volt keresztes vitézek vették át. „Keresztes Lovagok a Vörös Kereszttel” néven szervezetbe tömörültek, és Ágnes gazdag alapítvánnyal látta el őket.

Hamarosan újabb és újabb kolostorokat tudtak alapítani, melyek egészen 1782-ig megmaradtak. Ezekben a kolostorokban úgy tartották a szegénységet, mint az Assisi melletti San Damianóban Szent Klára körül. A nővérek, akik gyermekkorukat többnyire fényűzésben és bőségben töltötték, új életet kezdtek: kemény vezeklésben és a legteljesebb szegénységben táplálták, ápolták és gondozták a szegényeket, Krisztus legdrágább testvéreit.

Prágai Szent Ágnes hetvenhét éves korában, 1282. március 2-án halt meg. Szentté avatását II. János Pál pápa végezte el 1989. november 12-én

Forrás: Katolikus.hu
Ferences Média, 2022

Hozzászólások lezárva.