Szóval és tettel tegyetek tanúságot!

Ferences emléknap: Boldog Duns Scotus János egyháztanító – november 8.

2021.11.08 Címkék:

Boldog Duns Scotus János Skóciában született. Tizenöt éves korában lép be a ferences rendbe, és 1291- ben szentelik pappá. Tanulmányait Oxfordban, majd Párizsban végzi, ahol 1296 óta tanít. 1303-ban el kell hagynia Párizst, mert nem írta alá Szép Fülöp zsinathoz szóló fellebbezését VIII. Bonifác pápa ellen. 1304-ben visszatér Párizsba. 1308-ban Kölnbe helyezik, ahol pár hónapos tanárkodás után meghal. Sírját évszázadokon keresztül nagy tiszteletben tartják. II. János Pál 1993-ban avatja boldoggá.

 

Legjellemzőbb tanításai:

Filozófiájában a létnek, erkölcstanában az akaratnak, teológiájában a szeretetnek adja az elsőbbséget. Az örök boldogság mibenlétét Szent Tamással ellentétben nem Isten értelmi szemlélésében, hanem az Istennel szeretetben való egyesülésben látja. Egyes tanításai, mint pl. Krisztus primátusságáról (akkor is megtestesült volna, ha Ádám nem vétkezik), profétikus jellegűek. Hasonlóképpen a Szeplőtelen Fogantatásról szóló tanítás. A hittudósok közül szinte egyedül hirdette ezt a tant a XIII. század végén. Érdeme, hogy elhárította az akadályt a dogma elfogadása elől s olyan érveket hozott bizonyítására, melyek örök érvényűek. 1305-ben a párizsi egyetemen nyilvános vita során megcáfolt 200 ellenvetést a tan ellen olyan elmeéllel, hogy akkor nevezték el „doctor subtilis”-nek, éleselméjű hittudósnak – másik elnevezése: doctor marianus: Mária hittudósa.

A fényesen sikerült bizonyítás után a párizsi egyetem azonnal elfogadta a Szeplőtelen Fogantatás tanát, s ünnepét már 50 év múlva megünnepelte. A hagyomány szerint a vita előtt Scotus a Szűz Mária szobor felé fordulva mondta: „Tégy méltóvá engem a te dícséretedre, Szentséges Szűz, adj erőt ellenségeiddel szemben!” A Ferenc-rendben, Kölnben, Nólában századok óta boldogként tisztelik. Ezt a tiszteletet hagyta jóvá 1993-ban II. János Pál.

„Mindazon szerzetesrendek körül, melyek a XIV. század elején harcra keltek a mi szűz Anyánk Szeplőtelen Fogantatásáért, kitűnik Szent Ferenc rendje, mert a Scotus által kibontott zászló alatt mindenkinél jobban védelmére keltek e tannak; amiért a következő századokban annyi üldözést kellett szenvedniök, annyi vitát megküzdeniök, hogy eltekintve egyéb érdemeiktől, az így szerzett győzelmük folytán is tiszteletre méltóvá tették magukat a katolikus világ előtt.” (Strozzi egyháztörténész véleménye.)

Imádság:

Istenünk, te Boldog Duns Scotus Jánost, a Szeplőtelen Fogantatás hittudóst kiváló értelemmel és életszentséggel tüntetted ki. Közbenjárására add meg nekünk is, hogy ugyanazt a tanítást hűségesen megtartsuk, és életünkkel megvalljuk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

 

Ferences Média, 2021
Forrás: Kovács Kalliszt OFM: Ferences szentek, boldogok
kép: ofm.org

Hozzászólások lezárva.