Bárki irigykedik testvérére a jó miatt, amit mond és cselekszik általa az Úr, a káromlás bűnét követi el, mivel a Magasságbelire irigykedik, aki minden jót mond és cselekszik.

Dobszay Benedek a ferencesek új provinciálisa

2014.04.25 Címkék:

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tisztújítással egybekötött káptalant tart április 22-26. között Kékestetőn. Az első napokat lelki felkészülésre és visszatekintésre szánták, majd megtárgyalták a javaslatokat, és 25-én délelőtt hat évre Dobszay Benedeket választották meg provinciálisnak és Várnai Jakabot provinciális-helyettesnek. A definitórium további tagjairól pénteken délután vagy szombaton döntenek.

Vissza a nyitó oldalra

A két magyar ferences provincia (kapisztránus és mariána) 2006-ban egyesült, és vette fel a Magyarok Nagyasszonya nevet, és azóta Magyar Gergely vezette a rendtartományt. Az új provinciális mostanáig a rendtartomány titkára, ökonómusa, a Szent Angéla Ferences Gimnázium tanára és a Margit körúti ferences plébánia lelkipásztoraként tevékenykedett. Dobszay Benedek 1975-ben, Budapesten született családjának hetedik gyermekeként. Középiskolai tanulmányait a Szentendrei Ferences Gimnáziumban végezte. 1995-ben lépett be a rendbe és kezdete meg teológiai tanulmányait. 1999-től a Szegedi Tudományegyetem biológia szakán és a Szegedi Hittudományi Főiskolán tanult. 2003 januárjától 13 hónapot a stockholmi egyetem biofizikai tanszékén dolgozott. 2004-ben hazatérve befejezte diplomát szerzett a szegedi egyetem biológus szakán, majd szeptemberben szerzetesi örökfogadalmat tett. 2005-ben nyolc hónapig ismét Stockholmban végzett kutató munkát. Hazatérve, 2006-ban pappá szentelték, majd rendtartomány titkár, hivatásgondozó, a Szent Angéla Iskola lelkésze és biológia tanára lett. 2010-ben biológusként PhD fokozatot szerezett.

Várnai Jakab, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora, 1958-ban, Budapesten született. 1982 óta tagja a rendnek.1988-ban szentelték pappá. Külkereskedelmi, angol középiskolai tanári és teológiai végzettsége van. 1991-ben szerzett PhD fokozatot teológiából.  1991-2003 fundamentális teológiát tanított Szegeden. 1999-2003 között, majd 2009-től újra a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola professzora. 1994-2003 között tartományfőnök. 1995-2003 között a magyarországi Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának elnöke. 2003-2009 között a ferences rend központi tanácsának tagja Rómában.

A választó káptalanra az előkészületek tavaly novemberben kezdődtek. A rend római központja által kinevezett vizitátor generális, Páll Leó erdélyi ferences az utóbbi hónapokban végiglátogatta a rend valamennyi házát, a provinciához tartozó intézményeket, és minden rendtaggal elbeszélgetett. A vizitátor a ferencesek legfőbb rendi elöljárójának helyetteseként, Róma „szemeként” világította át a rend életét és tevékenységét, és az ő feladata a választó káptalan levezetése.

A ferencesek hazánk legnépesebb férfi szerzetesi közössége, jelenleg 111 tagja van. 14 kolostorban élnek, 18 plébániát látnak el, templomigazgatóságokat vezetnek, gondozzák a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyet, három iskolájuk, három szociális intézményük, két felsőoktatási kollégiumuk, egy óvodájuk van, és társfenntartói a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolának. A rend tagjai heti szinten legalább tízezer emberrel kerülnek kapcsolatba az intézményekben és a plébániákon. A ferencesek átlag életkora 50 év, a rendi létszám nem csökken, inkább évről évre gyarapszik.

Hozzászólások lezárva.