Boldog a szolga, aki a rendreutasítást, vádaskodást és dorgálást éppen olyan béketűréssel fogadja mástól, mint fogadná tulajdon magától.

Berhidai Piusz OFM a ferencesek új tartományfőnöke

2020.02.06 Címkék:

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tisztújítással egybekötött káptalant tartott február 3. és 7. között Mátraverebély-Szentkúton. Az első napokat lelki felkészülésre és visszatekintésre szánták, majd február 6-án délelőtt a jelenlévő örökfogadalmas testvérek Berhidai Piuszt választották meg a rend provinciálisának az elkövetkező hat évre.

Vissza a nyitó oldalra

Berhidai Piusz OFM 1976-ban született Pécsett, gyerekkorát Szekszárdon töltötte. Az esztergomi ferences gimnáziumban érettségizett 1994-ben, majd ugyanebben az évben megkezdte a noviciátust Szécsényben. 1995-től Szegeden, majd 1997-től Pasaréten folytatott teológiai tanulmányokat, ’97-től az ELTE magyar-latin szakos hallgatója. Elsőfogadalmat 1995. szeptember 3-án, örökfogadalmat 2000. szeptember 23-án tett, 2003. április 26-án szentelték pappá. Szolgálata első éveit Esztergomban töltötte prefektusként, tanárként, majd 2008-ban az akkori tartományfőnök Pasarétre helyezte, ahol házfőnökként és magiszterként a hivatásgondozásban és a lelkipásztori szolgálatban vett részt, valamint tanított a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. 2009 óta tagja a definitóriumnak, 2014 óta pedig Szécsényben novíciusmagiszter, valamint 2017-ig házfőnök. Piusz testvér mind Pasaréten, mind Szécsényben aktívan részt vett a helyi plébánia lelkipásztori életében. Nevéhez kapcsolódik több latin nyelvű ferences forrás és liturgikus szöveg fordítása. (Ő fordította például Szent Bonaventura Legenda Maior című művét.)

Lelkiségi témakörben több cikk szerzője. Emellett a régi magyar irodalom kutatásával is foglalkozott. Szívesen kérik fel lelkigyakorlatok megtartására is, különösen a ferences lelkiség témakörében.

Tartományfőnöki hat évét lezárva Dobszay Benedek OFM most provinciális-helyettesként, azaz vikáriusként folytatja szolgálatát. Megválasztották a definitórium tagjait is: Lendvai Zalán OFM, Magyar Gergely OFM, Bécser Róbert OFM és Szoliva Gábriel OFM segítik majd a tartományfőnököt munkájában.

 

 

 

Kívánunk Piusz testvérnek erővel és áldással teli szolgálatot és a Jóisten vezetését minden döntésében, a kedves testvéreket pedig kérjük, hogy imával kísérjék szolgálatát!

 

Ferences Sajtóközpont, 2020

 

 

Hozzászólások lezárva.