Boldog a szolga, aki alárendeltjei között éppoly alázatos tud lenni, mint amikor urai közt forgolódik.

„Az Úr házában lesz otthonom örök időkön át” – Emlékezés Fekete András atyára

2020.12.27 Címkék:

„az Úr házában lesz otthonom örök időkön át” (23. zsoltár)

 

Ádvent 4. vasárnapján, 64 éves korában elhunyt

Fekete László P. András

szerzetespap, tanár, a
szentendrei Ferences Gimnázium egykori igazgatója.

András atya 1956. szeptember 18-án született a Tolna megyei Bölcskén, amely gyermekkora helyszíne is volt. Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. Érettségi után ezekkel a szavakkal jelentkezett a rendbe: „Ferences szerzetes szeretnék lenni. Célom az ifjúság katolikus szellemben való nevelése.”
Biológia-pedagógia szakos végzettséget szerzett, 1985-ben szentelték pappá, 2014-ig Szentendrén tanított. 1988-tól igazgatóhelyettese, 1992-től 2007-ig igazgatója volt iskolánknak. A tanításban nagyon igényes volt, minden órájára, prédikációjára, igazgatói megnyilatkozására szorgalmasan fölkészült. Vezetése alatt indult a hat évfolyamos képzés, az osztályok száma 8-ról 16-ra emelkedett. Az esztétikum, a művészeti alkotások nevelő erejét jelentősnek tartotta, sokat tett azért, hogy diákjait szépség és harmónia vegye körül, és az iskola épületét műalkotásokkal gazdagítsa.

Hosszú időn át misézett és gyóntatott az Országúti Ferences Templomban, később a pesti Ferences Templomban is, sok helyre hívták lelkigyakorlatot tartani. Derűs lelkű, irgalmas szívű gyóntató volt, aki meg tudta éreztetni Isten atyai, szabadító szeretetét a bűnbánókkal. Közülük az időseket, elesetteket külön is segítette, felkarolta. Prédikációiban arra törekedett, hogy hallgatói hasznára legyen, világosan fogalmazott, vidám természetességgel szólt az emberi gyengeségekről, és közelebb hozta Isten kegyelmét a hétköznapokhoz. 2003-ban kapott főiskolai tanári kinevezést a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola pedagógia tanszékére.

Az erőteljes felelősségtudat, a rábízottakkal való mély együttérzés, az emberi sorsok és konfliktusok terhe korán aláásta egészségét. Életének utolsó két évtizedében egyre több betegség akadályozta feladatainak ellátásában, melyeket türelmesen viselt, de egyre több mindent el kellett engednie. Végig megőrizte kicsit titokzatos, kedves mosolyát, mely az Istenbe vetett, halhatatlan reményéből táplálkozott.

András atyáért 2021. január 5-én, a budai Ferences Templomban 10.30-kor napközi imaórát imádkozunk, a szentmise 11 órakor kezdődik, majd ezt követően kerül sor a temetésre a rendház kriptájában.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!

 

Ferences Rendtartomány, 2020

Hozzászólások lezárva.