Boldog az a szerzetes, aki nem találja másban gyönyörűségét és örömét, mint egyedül az Úr szent beszédeiben és műveiben, s ezekkel örömben és vigasságban Isten szeretetére indítja embertársait.

A Szűzanya kegyszobra hazatért Mátraverebély-Szentkútra

2014.06.08 Címkék:

A Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely jelentős megújulása miatt fél évig a Szent István-bazilika adott otthont híres öltöztetős kegyszobrának. A Szent Szűz szobra június 7-én szentmise keretében tért vissza a ferences kegyhelyre, miután tegnap Erdő Péter bíboros Budapesten számos hívő jelenlétében elbúcsúztatta. A Magyar Kurír tudósítása.

Vissza a nyitó oldalra

A szobrot szállító járművet gépkocsikaraván kísérte Mátraverebély-Szentkútra a pásztói plébániatemplomtól, ahol a reggel folyamán egyórás Mária-áhítatot tartottak a jelenlétében. A bazilika előtt került sor a kegyszobor ünnepélyes fogadására. A rövid szertartás keretében Dobszay Benedek magyarországi ferences tartományfőnök elmondta, hogy Mária személyében azt fogadjuk itt, aki miatt otthonra találunk Szentkúton. A hívek között népviseletbe öltözött, hatalmas rózsafüzért vivő rimóciak is jelen voltak.

viseletben

Miután a Szent Szűzet a gyermek Jézussal ábrázoló szoborral ünnepélyesen bevonultak a bazilikába, azt őrzési helyére, a felújított kegyoltárba helyezte a tartományfőnök. A korábbi kegyoltárt életveszélyes állapota miatt kellett elbontani és felújítani, de a felújítás során előkerült a kegyszobor eredeti, barokk szoborszekrénye, itt látható mostantól a szobor. A jelenlévők elimádkozták a Máriához szóló felajánló imádságot, ezzel vette kezdetét az ünnepi szentmise, amelynek szónoka Juscsák Nilus munkácsi görögkatolikus püspök, ferences szerzetes volt.

nilus

A Szűzanya Szentkúton is figyel ránk, szeretne nekünk valami lényegeset mondani Jézusra mutatva – fejtegette szentbeszédében Juscsák Nilus. Ahogy a kánai menyegzőn is mondta: „Tegyétek azt, amit ő mond.” Mária szeretné, ha eltanulnánk Jézustól azt, ami az üdvösségünkhöz kell, hangsúlyozta a püspök. Ez pedig elsősorban a Mennyei Atyával való kapcsolata lehet. Jézus akár egész éjszakán át imádkozott – például a getszemáni kertben – és rábízta magát atyja akaratára. Ahogy Prohászka Ottokár is mondja: látszik, hogy Jézus szeret élni, mégis minden elé helyezi az Atya akaratát. Ha Jézustól ezt eltanuljuk, mi is teljes bizalommal tudunk lenni iránta és az Atya iránt.

Nilus püspök XVI. Benedek pápára utalva elmondta, hogy a Szűzanya igazi arca az Erzsébettel való találkozáskor mutatkozik meg, amikor a Magnificatot énekli. Mária egész életében Istent dicséri, szíve osztatlanul a Jóistenhez tartozik. Az olyan szent helyeken, mint Mátraverebély-Szentkút, azt tanulhatjuk meg a Szűzanyától, hogy miként helyezhetjük Istent az életünk középpontjába – hangsúlyozta Juscsák Nilus.

A szentmise végén Kálmán Peregrin, a kegyhely igazgatója megköszönte a felújításban résztvevők munkáját és ismertette a pünkösdi búcsú programját.

Az első gyalogos zarándokok 15 órakor érkeztek meg a visszatért kegyszoborhoz. A szabadtéri oltárnál 18 órakor veszi kezdetét a zarándokok miséje – ennek keretében fogják felszentelni a szabadtéri oltárt díszítő, újonnan elkészült mozaikkompozíciót, Marko Ivan Rupnik szlovén jezsuita alkotását és az új oltárt is. A műalkotás különlegessége, hogy több magyar szent mellett a boldoggá avatásra váró hét ferences vértanút is ábrázolja.

Pünkösdvasárnap, június 8-án 11 órakor Palánki Ferenc egri segédpüspök mutat be ünnepi szentmisét a kegyhelyen, előtte, 10.15-kor Mohos Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára mond katekézist A Hegyi Beszéd igényessége címmel. Pünkösdhétfőn, június 9-én a jubiláns házaspárok 11 órakor kezdődő szentmiséjét Beer Miklós váci megyéspüspök celebrálja, 10.15-kor Egri László állandó diakónus tart katekézist Hűséges az Isten címmel.

A Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely várhatóan jövő májusra újul meg teljes mértékben, mondta el a Magyar Kurírnak Dobszay Benedek tartományfőnök, de – reményeik szerint – október végére elkészülnek a munkálatok jelentős részével. Az új fogadóközpont létrejötte mellett megújul a mintegy kétszáz fő befogadására alkalmas szállás és az 55 fős zarándokszállás is.

Szöveg: Agonás Szonja

Fotó: Thaler Tamás

Hozzászólások lezárva.