Boldog a szolga, aki nem a jutalom reményében beszél, nem tárja fel minden gondolatát és késedelmes a szólásra, és bölcsen megfontolja, mit kell mondania és felelnie.

A Ferences Rendtartomány közleménye

2020.03.13 Címkék:

A Ferences Rendtartomány COVID-19 járvánnyal kapcsolatban létrehozott operatív csoportja az alábbi rendelkezések mellett döntött a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében. A ferences közösség tagjai, valamint az oktatási és egyéb intézmények dolgozói mindezek mellett követik az illetékes állami hatóságok és egyházi szervek vonatkozó előírásait, illetve a fenntartó által elrendelt, egyes területekre speciálisan megfogalmazott, külön megküldött rendelkezéseit. A rendtartomány a munkatársak munkáltatására vonatkozólag külön megfogalmaz irányelveket, amelyeket eljuttat a megfelelő intézményekbe, munkahelyekre. A tartományfőnökségi rendelkezések visszavonásig érvényesek.

 

Szociális intézmények:

 • A bentlakásos szociális intézményekben teljes látogatási tilalom van érvényben, a hozzátartozók kapcsolattartását telefonon kell biztosítani. Mindazonáltal a haldokló ellátott hozzátartozóinak egy arra alkalmas helyiségben meg kell adni a személyes találkozás lehetőségét.
 • Az ellátottak számára a hozzátartozók az intézményen kívülről csak gyári csomagolású, igazolható forrásból származó bolti élelmiszereket küldhetnek.
 • Munkatársainkat kérjük, hogy amennyiben az elmúlt két hétben Olaszországban, Dél-Koreában, Iránban, Izraelben vagy Kínában tartózkodtak, vagy egy háztartásban élnek ilyen személlyel, két hétig tartózkodjanak önkéntes karanténban.
 • Kérjük a Gondviselés Házában dolgozó munkatársainkat, hogy fokozottan figyeljenek az ellátottakra, illetve, ha úgy látják, hogy segítségre, egyéni döntésre van szükség, az iroda@ferencesek.hu e-mail címen egyeztessenek az illetékes csoporttal.
 • Kérjük a munkatársainkat, hogy fokozottan figyeljenek a területükön élő idős emberekre, próbáljanak rendszeresen kapcsolatot tartani velük, szükség esetén legyenek segítségükre.
 • Kérjük minden intézményben egy felelős személy kijelölését, akivel a tartományfőnökség közvetlen kapcsolatot tart.
 • Minden egyéb felmerülő kérdésben az adott intézmény helyi rendelkezéseinek, valamint a kormány által előírt rendeletnek megfelelően kell eljárni.

Oktatási és köznevelési intézmények (FRISSÍTVE):

 • A kormányfő tájékoztatása szerint március 16-tól a magyar közoktatás rendszere tantermen kívüli digitális munkarendre áll át. Megelőzve a hivatalos rendeletet tájékoztatunk mindenkit, hogy a hétfőtől a Ferences Rendtartomány köznevelési intézményeiben tantermen kívüli digitális oktatás kezdődik.
 • Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatót a kormányrendelet megjelenését követő egyeztetések után adjuk közre.
 • A rendtartomány köznevelési intézményeinek vezetői a hétvégén értekeznek a távoktatás technikai megvalósulásáról. Fontos hangsúlyozni, hogy intézményeink nem bezárnak, hanem az oktatási rendszer alakul át, tehát a tanároknak és a diákoknak továbbra is kötelezettségeik lesznek az oktatás és a tanulás terén.
 • Minden iskolán kívüli szervezett programot, amely a következő hetekben, hónapokban lett volna esedékes, törölni kell vagy el kell halasztani a járvány lezárulta utáni időre.
 • A ferences fenntartású felsőoktatási kollégiumok magyar állampolgárságú lakói kötelesek elhagyni az intézményt. Ha nem megoldott a lakhatásuk, a vezetők méltányossággal engedélyezhetik a maradást.
 • A nemzetközi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett.
 • Minden egyéb felmerülő kérdésben a kormány által előírt rendeletnek megfelelően kell eljárni. A Kormányrendelet köznevelési intézményekről szóló felhívásának változása esetén a legújabb rendelkezések lépnek érvénybe.

Plébániák és templomigazgatóságok (FRISSÍTVE):

 • Az általános és középiskolákra vonatkozó kormányrendelet változásával együtt a plébániai hittanórák és egyéb foglalkozások sem folytatódnak.
 • Plébániáinkon, templomainkban az MKPK által kiadott határozat, valamint a Kormányrendelet által meghatározott szabályok érvényesek.
 • A ferences templomokban hétvégente rendkívüli miserend lép érvénybe, amelyről a ferencesek.hu oldalon lehet tájékozódni.
 • Templomainkban dolgozunk az online miseközvetítés lehetőségének megteremtésén. A közvetítésekhez tartozó linkgyűjtemény szintén a ferencesek.hu oldalon lesz elérhető.
  Amely plébánián van lehetőség erre, ott kültéri szentmisék megtartását kezdeményezzük.

 

2020. március 13.
Ferences Rendtartomány

Hozzászólások lezárva.