Ragyogd be szívem sötétségét!

Acta Pintériana folyóirat

Tudományos folyóirat a ferences intellektuális örökség jegyében művelt interdiszciplinaritás előmozdítására – A scientific journal promoting interdisciplinarity maintained in the spirit of Franciscan Intellectual Heritage

Kérjük, tekintse meg folyóiratunk rendszerezett adatbázisát, amely az eddig megjelent összes publikációt tartalmazza, vagy az Acta Pintériana legutóbbi számát!

(Please scroll down for English version!)

Az Acta Pintériana a Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata. Ez a szervezet a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő intézmények tudományosan kvalifikált szakembereit fogja össze és a Ferences Alapítvány égisze alatt működik. Lapunk Pintér Ernő ferences atyáról (1942–2002), a szentendrei Ferences Gimnázium hajdani tanáráról, a nemzetközi hírű malakológus kutatóról kapta a nevét.

A folyóirat elsődleges célja, hogy bemutassa a tudományos kör tagjainak új kutatási eredményeit a szakmai közönség számára. Ezen felül szívesen közöljük minden olyan szerző cikkét, aki valamilyen módon (személyében vagy kutatási témájában) a ferencességhez, vagy a ferences intézményekhez kapcsolódik. Lapunkban bölcsészettudományi, természettudományi, filozófiai és teológiai tárgyú írásokat egyaránt bemutatunk, de különös hangsúlyt fektetünk az interdiszciplináris párbeszéd jegyében született tanulmányok közlésére. A periodika számára alapvető ferences intellektuális örökség olyan önazonosságot kínál, amely multidiszciplináris érdeklődést és integratív szemléletmódot hoz magával.

Az Acta Pintériana elektronikus formában, évente egyszer jelenik meg. A lapban közölt írások weboldalunkról szabadon letölthetők. A korábbi kötetek megtalálhatók a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Repozitóriumában.  A folyóirat azonosítói: ISSN 2416-2124, DOI: 10.29285/actapinteriana

Szerkesztőség:

2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 2. Tel.: +36-26-311-195 vagy +36-20-487-2394

e-mail: acta.pinteriana@gmail.com

Kiadó:

Ferences Alapítvány, 1024 Budapest, Margit körút 23.

Kiadásért felelős: Tamás Gábor

*

Az Acta Pintériana elindulása kapcsán Bagyinszki Ágostonnal készült interjú a Pasaréti Körkép 2018/2 számában jelent meg.

*

Please take a look at the systemized structural database of our Periodical which includes all of our previous publications or look at the most recent issue of Acta Pintériana!

The Acta Pintériana is a Journal of the Academic Association of Hungarian Franciscan Scholars. This organization works under the umbrella of the Franciscan Province of Our Lady of Hungary and the Franciscan Foundation and as such encompasses solely, scientifically learned and qualified scholars related to Franciscan Institutions. Our Periodical is named in memory of Franciscan Father, Ernő Pintér (1942-2002), who taught at the Franciscan High School in Szentendre, Hungary.  Fr. Pintér was internationally known for his research in malacology (study of mollusks).

The first and foremost aim of the Periodical is to introduce new developments in research, done by the members of the Academic Association of Hungarian Franciscan Scholars to the professional audience.  Additionally we are happy to share writings of those persons who, in some way are connected, either personally or in the theme of their articles to Franciscan Intellectual Tradition or Franciscan Institutions. We introduce articles in our Periodical that discuss liberal arts, study of natural sciences, philosophy and theology.  However, we do place special emphasis on discussions and studies based on inter-disciplinary dialogue. The Periodical draws inspiration from Franciscan Intellectual Heritage, offering a unique identity, which, by its very own nature, brings forth a multidisciplinary interest and integrative viewpoint.

The Acta Pintériana is published once a year electronically. The writings that appear in our Periodical can be freely downloaded from our web page. Earlier issues of the Periodical can be found in the Archives of the Hungarian Academy of Sciences Library Repository. To access the Periodical, use the following code: ISSN 2426-2124, DOI: 10.29285/actapinteriana.