Boldog a szolga, ki az emberek magasztalása és dicsőítése közepett nem gondolja magát különbnek, mint amikor hitványnak, együgyűnek és megvetésre méltónak tartják.

Varga Kapisztránnal a montecasalei remeteségnél

2019.10.25 Címkék:

„Három szent lakott itt: Ferenc, Antal és Bonaventura. Három kegyetlen rabló pedig szentként fejezte be itt az életét. Sokan éltek itt tiszteletre méltóan, ezért tehát boldogok, akik itt laknak a Te házadban, Uram.”

Vissza a nyitó oldalra

Varga Kapisztrán ferences szerzetessel időről időre felkeressük a rendalapító Szent Ferenc életének és utóéletének helyszíneit. Ezekről a látogatásokról először rádióműsorok készülnek, majd – mivel zarándokcsoportunknak Walla Bernadett személyében fotós tagja is van – megszületik a beszélgetések képes változata is, mint a most közreadott montecasalei remeteséget bemutató összeállítás.

Ferences Sajtóközpont, 2019

Hozzászólások lezárva.