Boldog az a szerzetes, aki nem találja másban gyönyörűségét és örömét, mint egyedül az Úr szent beszédeiben és műveiben, s ezekkel örömben és vigasságban Isten szeretetére indítja embertársait.

Kapcsolat

Az intézmény a társas élet szükségszerű terméke. A ferencesség egyik lényegi eleme a tudatosan vállalt szegénység. A tulajdon nélküliség már Assisi Szent Ferenc életében megjelenik, majd hangsúlyos helyet kap magában a Regulában is.

A Rend az évszázadok során különösen ügyel arra is, hogy csak annyiban birtokoljon, amennyiben az teljes egészében a ferences ügyet – imádságot, evangelizációt, társadalmi szerepvállalást – szolgálja. Napjainkban ezt a társadalmi jelenlétet hivatottak segíteni azok a képződmények, amelyeket intézményeknek nevezünk. Az intézmények és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrák nem öncélúak: az óvodák, iskolák, kollégiumok, szociális ellátórendszerek, kulturális központok, plébániák, rendházak mind-mind ezt a szerepvállalást támogatják, illetve annak szolgálnak eszközéül, felületéül, közvetítőjéül, amit összességében ferences műnek nevezünk. A ferences intézmények ilyen összefüggésben értelmezhetők.