Boldog a szolga, aki nem a jutalom reményében beszél, nem tárja fel minden gondolatát és késedelmes a szólásra, és bölcsen megfontolja, mit kell mondania és felelnie.

Kapcsolat

Az intézmény a társas élet szükségszerű terméke. A ferencesség egyik lényegi eleme a tudatosan vállalt szegénység. A tulajdon nélküliség már Assisi Szent Ferenc életében megjelenik, majd hangsúlyos helyet kap magában a Regulában is.

A Rend az évszázadok során különösen ügyel arra is, hogy csak annyiban birtokoljon, amennyiben az teljes egészében a ferences ügyet – imádságot, evangelizációt, társadalmi szerepvállalást – szolgálja. Napjainkban ezt a társadalmi jelenlétet hivatottak segíteni azok a képződmények, amelyeket intézményeknek nevezünk. Az intézmények és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrák nem öncélúak: az óvodák, iskolák, kollégiumok, szociális ellátórendszerek, kulturális központok, plébániák, rendházak mind-mind ezt a szerepvállalást támogatják, illetve annak szolgálnak eszközéül, felületéül, közvetítőjéül, amit összességében ferences műnek nevezünk. A ferences intézmények ilyen összefüggésben értelmezhetők.