Isten Fia szegénnyé lett értünk.

carballo

A krízis a jó döntések meghozatalának ideje

2015.04.30

Hivatások vasárnapjához kapcsolódóan április 25-én tartották Mátraverebély-Szentkúton a megszentelt élet évének egyik főeseményét, a szerzetesek találkozóját, közel hatszáz résztvevővel. A megújult kegyhelyen a szerzetesi kongregáció titkára, a ferences José Rodríguez Carballo érsek tartott előadást és válaszolt a magyar szerzetesek kérdéseire. E beszélgetésről hallgassák meg a Katolikus Rádió összeállítását, amely április 30-án hangzott el a Reggeli Riport című műsorban.

gk

Egy novícia a szerzetesek szentkúti zarándoklatáról

2015.04.29

“Megerősítő volt látni, hogy vannak szerzetesek Magyarországon, akik küzdve a mindennapok nehézségeivel és kísértéseivel, elszántan, Istenbe kapaszkodva akarnak az Örömhír tanúi és jelei lenni a világban” – ezekkel a szavakkal összegezte a Szent Ferenc kisnőverei közösség egyik novíciája az április 23-26 közötti szentkúti szerzetesi zarándoklatot. A szép írást köszönettel fogadtuk és közkinccsé tesszük.

img

Megszentelt élet Magyarországon: „Kelj fel és járj!”

2015.04.27

A mátraverebély-szentkúti kegyhelyen rendezték meg április 25-én a megszentelt élet évének egyik kiemelt eseményét, a magyarországi szerzetesrendek találkozóját. José Rodríguez Carballo OFM, a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregáció titkára volt a rendezvény vendége. A Magyar Kurír tudósít az eseményről.

bíró püspök

Bíró püspök lelkigyakorlatot tart Szentkúton

2015.04.24

A Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan július 5-én tartják Szentkúton az együtt járók, a jegyesek, a fiatal házasok, illetve a gyermeket várók és a gyermekre vágyók zarándoklatát. A búcsús nagymise főcelebránsa és szónoka Bíró László családpüspök lesz. A különlegessége ennek a hétvégének, hogy péntektől a püspök lelkigyakorlatot vezet az akkorra már teljesen megújult nemzeti kegyhelyen a búcsúra érkezőknek. Az eseményről Bíró László nyilatkozott a Katolikus Rádiónak április 24-én. A Reggeli Riport című műsort itt meghallgathatja.

labancz_zsolt

A piarista tartományfőnök Szentkútról

2015.04.24

A megszentelt élet éve alkalmából pénteken száznál több szerzetes indult egynapos gyalogos zarándoklatra Szécsényből Szentkútra, ahol másnap, szombaton a magyar szerzetesség nagy seregszemléjét tartják. Több száz szerzetest várnak a ferencesek vezette nemzeti kegyhelyre. Erről az eseményről és a szerzetesek éve más programjairól Labancz Zsolt piarista tartományfőnök beszélt a Katolikus Rádióban április 23-án. A Reggeli riport című műsort itt meghallgathatja.