Szóval és tettel tegyetek tanúságot!

Egyiptomban is vannak ferencesek

2018.11.14

A budai Szent Angéla Ferences Gimnázium öregdiák kórusa november első napjaiban Egyiptomban vendégszerepelt, kopt és latin keresztény helyszíneken tartottak koncerteket. A kórust elkísérte Dobszay Benedek ferences tartományfőnök is. Őt kérdezte tapasztalatairól Szerdahelyi Csongor a Katolikus Rádióban. A november 14-i Reggeli riport című műsor itt meghallgatható.

In memoriam P. Daczó Lukács ofm

2018.11.12

Az erdélyi ferencesek nagy öregjétől, az életének 98., papságának 74. évében októberben elhunyt Daczó Lukács erdélyi ferencestől a Katolikus Rádió az itt meghallgatható műsorral búcsúzott.

Fotó Walla Bernadett

Jézus szól – egy klarisszához

2018.11.07

Várnai Jakab, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora szentföldi vizitátorként felfigyelt fel egy könyvre, amely Jézus szülőföldjének számos ferences kolostorában a szerzetesek mindennapi olvasmányai közé tartozik. Miután hazatért, a budai ferences könyvtárban, Majsai Mór hagyatékában rábukkant egy több mint ötven éve készült kéziratra, amely e munka magyar fordítása. A könyv a közelmúltban a Szent István Társulatnál végre megjelenhetett. Hogy ki is a szerző és mi a könyv jelentősége, arról a rektor november 6-án a Katolikus Rádió Világ-egyház című műsorában beszélt.

A világi rendiek élete az első rendieket is gazdagítja

2018.11.06

A romániai ferences világi rend jubileumi káptalant tartott a közelmúltban Csíksomlyón, melyen meghívottként részt vett P. Papp Tihamér atya, a magyarországi világi rendiek országos asszisztense, a budai ferences rendház házfőnöke. Tapasztalatairól Szerdahelyi Csongor kérdezte a szerzetest a Katolikus Rádióban november 2-án. A Reggeli riport című műsor itt meghallgatható.

Családbarát tervek Szentkúton

2018.11.05

A Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely látogatottságáról, a zarándokhely fejlesztési terveiről Orosz Lóránt kegyhelyigazgatót Szerdahelyi Csongor kérdezte november 1-én a Katolikus Rádióban. A műsor itt meghallgatható