A lélek eledele Isten.

Budára érkeztek a szigetvári barátok

2018.06.20

Szigetváron 1950-ig működtek a ferencesek. Különlegesen szép templomuk ősi kriptájában közel 70 ferencest és 30 világi személyt temettek az évszázadok során, legutóbb a 19. század végén. A kriptában eltemetettek földi maradványait a templom felújítási munkálatainak megkezdésekor exhumálták és június 18-án a budai Margit körút ferences templom kriptájában helyezték el. A szertartáson, melyet Dobszay Benedek tartományfőnök végzett, megjelentek szigetvár polgári és egyházi vezetői. A különleges eseményt követően Varga Zoltán szigetvári alpolgármesterrel és Dobszay Benedek provinciálissal Szerdahelyi Csongor beszélgetett. A Katolikus Rádióban június 20-án elhangzott műsor itt meghallgatható.

Keresztények nélkül sokkal szegényebb lenne a Közel-Kelet

2018.06.19

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem keretében működő Vallási szélsőségek kutatócsoport nemzetközi konferenciát rendezett június 11-én Budapesten. A Központi Papnevelő Intézetben tartott tanácskozás a vallási közösségek biztonsági helyzetét vizsgálta, kiemelten figyelve a Közel-Kelet keresztény felekezeteire. Az előadók között volt Pierbattista Pizzaballa OFM érsek, a jeruzsálemi latin patriarkátus apostoli adminisztrátora, korábbi szentföldi ferences kusztos. A konferencián elhangzottakról Várnai Jakab, Sajgó Szabolcs, Jungbert Béla és Újházi Lóránd mondta el észrevételeit a Katolikus Rádióban június 17-én. A műsor itt meghallgatható.

Citta di Castellóban Kapisztrán atyával

2018.06.18

Ahol a gonosz lélektől megszállt asszonyból méltatlankodva távozott az ártás. Ahol a gyújtogatással vádolt fiú bilincsei lehullottak. Ahol Szent Ferenc kordájának egy darabkája is gyógyított. Ahol ma csak a másolatát látjuk Raffaello oltárképének, mert Napoleon emberei elvették a ferencesektől. S ahol egy köztéri szobor lova tiporja a pápa tiarát. Citta di Castellóban járt a Katolikus Rádió. A június 17-én elhangzott műsor itt meghallgatható.

Fotó: Walla Bernadet

Ötven urnafülkével bővült a szombathelyi ferences kripta

2018.06.15

A szombathelyi ferences templom papsága és hívei körében az utóbbi években gyakran szóba kerül, hogy új urnafülkéket alakítsanak ki templomukban, és a kripta megközelíthetőségén is szeretnének javítani.

Elhunyt a szentéletű ferences unokaöccse

2018.06.15

Péteri Pál pápai prelátus életének 87., papságának 63. évében június 3-án elhunyt. A veszprémi, majd 1993 után a kaposvári püspökség lelkipásztorának papi példaképe a ferences vértanúk egyike, Kriszten Rafael, aki anyai nagybátyja, vagyis rokona is volt. Péteri Pál lelki üdvéért június 20-án 11 órakor mutatnak be szentmisét a pécsi köztemető kápolnájában, majd a temetőben helyezik örök nyugalomra. A Katolikus Rádióban a közeli napokban elhangzott két műsor, melyekben Péteri Pál nagybátyjáról illetve saját fiatalkori élményeiről szól, itt meghallgathatóak. A beszélgetéseket Szerdahelyi Csongor készítette 2014-ben.