Boldog a szolga, ki az emberek magasztalása és dicsőítése közepett nem gondolja magát különbnek, mint amikor hitványnak, együgyűnek és megvetésre méltónak tartják.

Mérföldkő a nővérek életében az új kápolna megszületése

2018.10.12

Az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei közösség kozármislenyi kolostora cellákkal és kápolnával bővült. Az új épületszárnyat október 7-én áldotta meg Udvardy György püspök. Az ünnepi esemény résztvevői közül a megyéspüspököt, a ferences női szerzetesi közösség elöljáróját, Borbáth Krisztina nővért és a rendház lelkészét, Szabó József ferencest kérdezte Szerdahelyi Csongor. A Katolikus Rádióban október 12-én elhangzott műsor itt meghallgatható.

Ferences startup-ok születőben

2018.10.10

Innováció, kreativitás, startup. A Ferences Ösztöndíj Alapítvány kutatás-módszertani szemináriumot szervezett a Ferences Ösztöndíjprogram keretében támogatott diákoknak október 5-én Budapesten. Az egyik előadó, Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnök a szeminárium szünetében interjút adott a Katolikus Rádiónak. Az október 10-én elhangzott Reggeli riport c. műsor itt meghallgatható.

Nagy templom, benne két kis templom

2018.10.04

Van egy olyan templom, amely két templomocska fölé épült, mintegy óva azokat. Október 4., vagyis Szent Ferenc ünnepnapja alkalmából ide kalauzolta a hallgatókat Varga Kapisztrán atya.
A Katolikus Rádióban október 4-én elhangzott Reggeli riport című műsor itt elérhető.

Fotó: Walla Bernadett

A Szent Ferenc-bazilikában, Kapisztrán atyával

2018.10.03

Szent Ferenc ünnepe alkalmából örömmel teszünk közre egy hangos-képes összeállítást az assisi Szent Ferenc-bazilikáról.

Ferencesek üzenete 2018 Szent Ferenc ünnepén

2018.10.03

Isten, a Fölséges
„Altissimu, onnipotente bonsignore – Fölséges, mindenható Jóúr!”
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz (részlet)