Boldog az a szolga, aki nem bízza el magát jobban a miatt a jó miatt, amit általa mond és művel az Úr, mint amiatt, amit más által mond és művel.

Ferences emléknap: Szent Maximilián Kolbe vértanú – augusztus 14.

2018.08.14

Istenünk, te Szent Maximilián Kolbe áldozópapot és vértanút betöltötted a Szeplőtelen Szűz iránti odaadással, a lelkekért való buzgósággal és az emberek iránti szeretettel. Közbenjárására add, hogy dicsőségedre embertársainkat buzgó lélekkel szolgáljuk, és így életünkben, halálunkban szent Fiadhoz hasonlítsunk. Aki veled él és uralkodik Isten mindörökké.

Miért éppen Dávid Radics Dávid?

2018.08.13

Egy szalajtott mariánus barát többek papi és szerzetesi hivatását egyengette az ország különböző pontjain, ahol megvethette a lábát. Az egykori andocsi gvardián a feloszlatás után először Markazon, majd Egyeken, végül Kunszentmártonban, eleinte hivatalosan csak kántorként, majd megtűrt lelkipásztorként végezte fiatalok körében rendkívül eredményes munkáját. Rá emlékezett Radics Dávid esztergomi ferences tanár a Katolikus Rádióban augusztus 12-én. A Keresztény közéleti akadémia c. műsor itt meghallgatható.

Ferences ünnep: Assisi Szent Klára – augusztus 11.

2018.08.11

Istenünk, te Szent Klárát irgalmasan a szegénység szeretetére vezetted, közbenjárására add meg nekünk, hogy a lelki szegénységben Krisztust kövessük, és szent színed látására jussunk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Dávid atya szerint biciklizni jó

2018.08.10

Remeteségnek készült, most ferences pihenőház és Angyalos Boldogasszonyról nevezett kápolna, sok nyaraló örömére. Egy diákjaival biciklitúrázó ferencessel hangzott el beszélgetés a Katolikus Rádióban augusztus 10-én. A Reggeli riport c. műsor itt meghallgatható.

Galíciától Szegedig egy lengyel minoritával

2018.08.10

Prenkiewicz Artur minorita szerzetes negyedszázada él Magyarországon, egyike a Ferences Világi Rend asszisztenseinek. Vele hangzott el beszélgetés a Katolikus Rádióban augusztus 9-én.
A műsor itt meghallgatható.