Bárki irigykedik testvérére a jó miatt, amit mond és cselekszik általa az Úr, a káromlás bűnét követi el, mivel a Magasságbelire irigykedik, aki minden jót mond és cselekszik.

Húsvét vigíliája – Mindezt szeretetből tette értünk az Isten

2019.04.17

Ebben az éjszakai nagy bevonulásban hozzánk társul a Feltámadott, hiszen a tűz, amelyet megáld az Egyház, jelképezi a nekünk adott Szentlelket, aki feltámasztotta Jézust a sírból.

Nagypéntek – A Jézus halálából születő élet már jelen van, megtestesült

2019.04.17

Hittel felnézni a keresztre. A mai szent Evangélium, a János-passió és a szent kereszt leleplezése a Szentlélek műve, aki azt akarja, hogy hittel feltekintsek az Úr keresztjére: „Íme, a keresztnek fája, melyen a világ üdvössége függött, jöjjetek, imádjuk!”

Nagycsütörtök – A test imádsága a virrasztás, a lélek virrasztása az imádság

2019.04.17

„sírásunk mégegyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk.”
(Pilinszky János) 

In memoriam Török Titusz ofm

2019.04.17

A magyarországi ferencesek legidősebb tagja, Török Titusz április 6-án hunyt el. Titusz atya Pakson született 1925-ben, 1945-ben egyszerű, 1949-ben ünnepélyes fogadalmat tett és a rendek feloszlatását illetve a ferencesek létszámának korlátozását követően 1951-ben az egri érsekség papjaként szentelték. A főegyházmegye számos plébániáján szolgált, 1956 után másfél évig börtönben volt. Utolsó lelkipásztori feladatként sok éven át, egészen a közelmúltig a Szentsír Lovagrend pesti, Hermina úti templomában működött. Bár szentelésétől haláláig rendi kereteken kívül élt , mindvégig ferences maradt. Pappá szentelésének 65. évfordulóján, 2016-életinterjút készített az atyával Szerdahelyi Csongor. Most e műsor néhány részletével – amely összeállítás a temetés reggelén hangzott el a Katolikus Rádióban – búcsúzunk a szerzetespaptól, akinek a temetését április 17-én 14.15-kor Dobszay Benedek provinciális végzi a pestszentlőrinci temetőben.

Márió atya templomai

2019.04.16

Aki a saját szülőföldjén misszionárius. Weinrauch Márió a kárpátaljai Huszton született. A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tagjaként a Kárpátaljai Ference Misszió keretében négy Nagyszőlős környéki település lelkipásztora. Templomaival és munkájával ismerkedhetünk meg a Katolikus Rádió április 7-én elhangzott műsorában, amely itt meghallgatható.