Vágyakozzatok az Úr Lelkére!

Balázs atya Fraknói-díjas

2017.10.13

Barsi Balázs ferences szerzetes, a Sümegi Sarlós Boldogasszony Ferences Kegytemplom igazgatója és Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektora vehette át az idei Fraknói Vilmos-díjakat az emberi erőforrások miniszterétől csütörtökön Budapesten.

A ferencesek vállalásainak szolgálatában

2017.10.13

A ferencesek a kolduló rendek egyike. A koldulás az esetükben soha sem öncélú, hanem lelkipásztori és egyéb tevékenységük hátterének biztosítását szolgálja. Ma e nemes koldulás egyik eszköze a rend számára a Ferences Alapítvány, melynek két fiatal munkatársával hangzott el beszélgetés a Katolikus Rádióban október 13-án. A Reggeli riport című műsor itt meghallgatható.

Hét szoborfülke várja ferenceseit

2017.10.10

Máriaradnára látogatott a Lánchíd Rádió október 8-án. A ferences kegyhely lélekben ferences plébánosa, Reinholz András esperes vendégeként megismerkedhettünk a kegytemplom néhány részletével és a pankotai esperesi kerület településeivel. Itt utolsó szálig számon tartják a katolikusokat és a nemzetiségi hovatartozás is nagyon fontos. A Hitvilág c. műsor itt meghallgatható.

Fotó: Walla Bernadett

Máriás kegyhelyigazgatók Fatimában

2017.10.09

Az európai nagy Mária-kegyhelyek kegyhelyigazgatói alkotják az úgynevezett Máriás Hálót, amely a fatimai jelenések 70- évfordulója alkalmából a portugáliai búcsújáróhelyen tartotta legutóbbi összejövetelét. Az eseményről október 8-án a csíksomlyói kegyhelyigazgató, Urbán Erik számolt be a Katolikus Rádióban. A műsor itt meghallgatható.

Magyarok Nagyasszonya ünnepén a Ferences Rendtartomány névadójára is emlékezünk

2017.10.08

Magyarok Nagyasszonya ünnepe, (október 8.) a ferencesek számára különleges nap, hiszen Szűz Máriára nemcsak mint országunk védelmezőjére emlékeznek, hanem mint rendtartományuk névadójára is. A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány nevének eredete egészen a 14. századig nyúlik vissza.