Az Úr adjon nektek békét!

Rockenbauer Barnabás testvér tanúságtétele

A cikk az Esztergomi Ferences Gimnázium “Franka lap”-ja számára készült.

Megérkeztem tarisznyával a vállamon és benne: a termőföld szeretete, az eleven világ csodálata és a sportok iránti tisztelet, amit magammal hordok életem minden útján, amíg a lábam bírja.

Sárváron születtem, Hosszúperesztegen (Vas megye) töltöttem gyermekéveimet. A tanulást mindig megelőzte saját gazdaságunk körüli fizikai munka és a sportokhoz kötődő érzékenységem, ami hosszabb tanulmányi útra „kényszerített”. Igazán az alapoktól indulhattam az oktatási rendszer lépcsőin: általános iskola (Hosszúpereszteg), szakmunkás (növénytermesztő gépész, Vép), szakközépiskola és technikum (gépszerelő: Körmend).

A középiskolás évek kollégiumai és a sportban elért sikerei nagyban meghatározták a hitéletem alakulását. Hálával és köszönettel tartozom az Istennek, azokért az emberekért, akiket azokban az években mellém állított vagy elvett tőlem. A sportolás adta élmények, sikerek/kudarcok, barátságok a támaszai mindannak, amit emberség és hit dolgában adni tudok, de a ferencességem gyökerei is ide nyúlnak vissza.

Ferences pályafutásom kiindulópontja Huszár Imre, P. Jeromos atya (néhai franka igazgató) életpéldája és a vele való találkozás. Kegyelemnek tartom, hogy zalaegerszegi szolgálatának utolsó éveiben támasza lehettem az időskor lépcsőin. Nagyszerű testvérek segítettek a ferences lelkiség tanulásának állomásain: Szécsény (noviciátus) P. Barsi Balázs, Szeged (teológia) P. Kálmán Cerelin, mint lelkivezetőm. A teológiai tanulmányok mellett párhuzamosan, megszereztem az UEFA „D” és „B” licences labdarúgó edzői oklevelet, amit nagy becsben tartok, hisz nemzetközileg is elismert szakemberektől tanulhattam /Mezey György és Both József (frankás diák volt)/.. A teológia után kiegészítő képzésként sport és ifjúsági lelkigondozói diplomát szereztem, azzal a céllal, hogy a sport nekem adott adományait képes legyek másoknak is továbbítani, elsősorban a szellemiséget, amiben felnőhettem.

Zalaegerszegen eltöltött közel 10 évemnek három jelentős pillére van: a megyei kórház osztályain súlyos betegek lelkigondozása és kísérése, a zalai sportéletben aktívan szerepet vállalhattam és az önkormányzati iskolák/óvodák hitoktatásba egy teljesen más szemlélettel tudtam hatékonyan jelen lenni.

Nem tudom mire lesz elég a más világból hozott tapasztalatom, de ha magamat adom nagy baj nem lehet. Azt vallom, hogy az idő és az emberben rejlő kreativitás képes minden helyzetet megoldani, ha kellő következetességgel a küldetésének él.

Felelősséggel és tisztelettel vagyok a rám bízottak felé.