Boldog a szolga, aki nem a jutalom reményében beszél, nem tárja fel minden gondolatát és késedelmes a szólásra, és bölcsen megfontolja, mit kell mondania és felelnie.

Átadták a Betánia Otthon új épületét Szécsényben

2015.06.16 Címkék:

A Ferences Szegénygondozó Nővérekhez tartozó, harminc főt befogadó Ferences Betánia Otthon új épületegyüttesét június 12-én adták át Szécsényben. A nővérközösség 1990-ben telepedett le újra a palóc városban, ahol az önkormányzattal és a ferences férfirenddel együttműködve hamarosan megnyitották a Ferences Betánia Otthont súlyos betegek, idősek és rászorulók részére. A 12 fős intézmény a kezdetektől kicsinek bizonyult, hosszú volt a várakozási idő, sokan szerették volna itt tölteni életük hátralevő részét.

Vissza a nyitó oldalra

A szécsényi plébánia és a ferences rendtartomány a nővéreknek ajándékozta a templom mellett levő ingatlant, amely korábban önkormányzati óvodaként működött, és rendkívül rossz állapotban került vissza a rendhez, hogy ott egy nagyobb szeretetotthont alakítsanak ki. 2010 tavaszán vehették át a nővérek az ingatlant, és mostanra készült el az új Betánia. Csanády Gábor építész a tervezésnél figyelembe vette a múltat és a történelmi környezetet, a szomszédságban levő középkori templomot és kolostort.

Az átadási ünnepségen Stayer László, Szécsény polgármestere kifejezte meggyőződését, hogy a nővérek ugyanolyan szeretettel fogják gondozni a rájuk bízottakat, mint tették eddig, csak immár jobb körülmények között. Balla Mihály országgyűlési képviselő visszaemlékezett arra, ahogy négy évvel ezelőtt még építési árkok között sétált, most pedig csodálattal szemléli a nagy változást. Kóródi M. Veronika nővér, a Ferences Szegénygondozó Nővérek általános főnöknője az otthon lelkiségéről: „Ez az épület otthon akar lenni a szó legszebb értelmében, biztonságot, békét, a szeretet melegét sugárzó hely az itt lakók és az itt dolgozók számára. Szeretném, hogy olyan hely legyen, ahol Assisi Szent Ferenc szellemében képesek vagyunk kiengesztelődni, bocsánatot kérni és megbocsátani.”

Hajós M. Ágnes nővér, a Ferences Betánia intézményvezetője megköszönte a kivitelezők színvonalas munkáját és a hívektől az építkezéshez kapott anyagi és fizikai támogatást, melyre továbbra is nagy szükségük van, hogy a kert és a garázs is elkészülhessen, valamint hogy az otthon bútorzatát beszerezhessék. A nővérek az alábbi bankszámlaszámra várják az adományokat, „az építkezés javára” megjegyzéssel:

Ferences Szegénygondozó Nővérek, 10700361–67928068–51100005

Hozzászólások lezárva.