A lélek eledele Isten.

Tabula 2020 – Helyezések a ferenceseknél

2020.04.29 Címkék:

Tartományfőnöki levél a 2020-as helyezésekről.

Vissza a nyitó oldalra

Kedves Testvérek!

Rendi közösségünkben időről időre történnek személyi változások. Miért van ez? Egyrészt a változó körülmények, az egyes szolgálatok ellátásának igénye miatt. A mélyebb értelme azonban az a ferences hivatás, amely szerint egy „mobil” közösség vagyunk, Regulánk – és Assisi Szent Ferenc evangéliumi – szándéka szerint „zarándokok és jövevények” ezen a földön, Jézus nyomdokait követve.
Idén is készült egy „Tabula”, vagyis egy olyan lista, amelyen egyes helyeink alatt a testvérek neve szerepel a rájuk bízott feladattal együtt. Ezt a provincia megválasztott tanácsa (definitorium) támogatásával az elöljáró határozza meg, miután a közösség minden testvérével beszélgetett a megelőző két hónapban, és igyekezett megismerni az egyes testvérek élethelyzetét, valamint a különféle szolgálatok, intézmények igényeit.
Így hoztam döntést idén én magam is, amelyek többek között a következő változásokat eredményezik:

Dobszay Benedek testvér Budapest-Pasaréten szolgál tovább a helyi közösség gvardiánjaként (őr, elöljáró, házfőnök) és a növendékek magisztereként (nevelő).
Szász Zsombor testvér Gyöngyösön folytatja lelkipásztori szolgálatát, Budapest-Margit körúton Horváth Achilles testvér lesz gvardián. Ugyancsak a Margit körúton Szoliva Gábriel testvér lesz a jelöltek magisztere.
Komáromi Előd testvér Budapest-Pasarétről Esztergomba kerül, bekapcsolódva az iskolai és kollégiumi munkába.

Bán Jónás testvér Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhelyről Nagyszőlősre költözik, ahol a kárpátaljai misszió vezetője lesz. Helyére a Kegyhelyen Palkó Julián testvér kerül.
Pesten a Ferenciek terén Papp Tihamér és Szikszay Leopold testvérek erősítik a gyóntatói és igehirdető szolgálatot, miközben Tihamér atya továbbra is világi rendi testvéreink országos asszisztense marad.

Szegedi közösségünk Hesz Dénes testvérrel bővül, aki eddig a Ferenciek terén, valamint a tartományfőnökség irodájában dolgozott.

Szécsényben a novíciusok magisztere és a gvardián Portik-Lukács Loránd testvér lesz, aki az erdélyi rendtartomány tagjaként már évek óta Szécsényben él, az erdélyiekkel közös novíciátházban. Segédmagiszterként Magyar Gergely testvér is Szécsényben folytatja szolgálatát.
Kardos Csongor testvér Szécsényből Zalaegerszegre kerül, s a helyi közösség gvardiánja lesz, mellette és Ocsovai Grácián testvér mellett Kis Kornél testvér is itt fog élni és lelkipásztori szolgálatot ellátni.
Posztós Erik testvér szécsényi plébánosként folytatja szolgálatát. Gyöngyösre, Szabó József és Szász Zsombor testvérek mellé, Varga Kamill testvér kerül.

Szombathelyen Tokár János testvér lesz gvardián és plébános, míg a lelkipásztori teendőkbe Hidász Ferenc és Kercza Asztrik testvérek kapcsolódnak be.

A tartományfőnökségen Tamás Gábor, Dobszay Benedek, és Kiss Didák testvérek lesznek segítségemre – világi munkatársainkkal együtt – a személyi, intézményi, gazdasági és egyéb ügyek vitelében.
Természetesen a püspök atyák joghatóságát érintő változások (így a plébánosi és kápláni kinevezések) csak az ő beleegyezésük és a kinevezések megtétele után lesznek érvényesek.

Áldással, békével,

Piusz testvér

 

 

Ferences Rendtartomány, 2020

Hozzászólások lezárva.