Boldog az a szerzetes, aki nem találja másban gyönyörűségét és örömét, mint egyedül az Úr szent beszédeiben és műveiben, s ezekkel örömben és vigasságban Isten szeretetére indítja embertársait.

Szent Ferenc alázatával felvállalni, hogy mire vagyok képes – A Ferences Ösztöndíjprogram projektnapja

2022.06.11 Címkék:

Két év kihagyást követően ismét a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium adhatott otthont a Ferences Ösztöndíjprogram projektnapjának. A május 18-i eseményre a Ferences Rendtartomány által fenntartott három gimnáziumból érkeztek diákok, hogy tanáraik és a vendégek jelenlétében bemutathassák az elmúlt tanévben végzett kutatásukat. Az eseményen jelen volt a program fő támogatója, a MET Csoport képviseletében Lakatos Sándor, Murányi Nikolett és Staár Beatrix.


Dobszay Benedek OFM, a Ferences Ösztöndíj Alapítvány kuratóriumának elnöke az eseményt megnyitó beszédében arra biztatta a diákokat, hogy a lelkükben Szent Ferenc alázatára gondolva, de bátran, önmagukat felvállalva álljanak ki a közönség elé, és büszkén mutassák be mindazt, amit megtanultak, megalkottak.

„A Ferences Ösztöndíjprogramnak az a célja, hogy ebben a versenyszemléletű világban is tudjunk a ferences szellemben sikeresek lenni. Az alázat szó jut eszembe erről, ami nem azt jelenti, hogy felfedjük, hogy mihez nem értünk. Az alázat ebben az esetben arról szól, hogy a maga realitásában lássuk az életünket, értékeinket. Tudjuk, hogy mire van képességünk, és nem bújunk el annak felelőssége elől, hogy ezt használjuk. Szeretnénk, ha ferences diákként előadva mondandótokat ez lenne bennetek: reálisan látni magamat, amim van, azzal kiállni, de nem mutatni magamat hiteltelenül többnek, mint ami ténylegesen vagyok” – fogalmazott Dobszay Benedek.

Huszonkét diák előadásában összesen tizenhárom pályamunka került bemutatásra. A természettudományt érintő projektek prezentálása során a kenuzás fizikájával, az ikerélet sajátosságaival, valamint optogenetikai és kemogenetikai kísérletekkel ismerkedhettek meg a jelenlévők. Tudományos színvonalát tekintve kiemelkedett közülük két szentendrei ferences diáké: Lászik Dorottyáé és Vajdovich Péteré, akik Napok helyett percek a rákdiagnosztikában című tanulmányuk során grafikus adatelemző szoftvert fejlesztettek ki, amely képes lesz a költséges és időigényes szövettani és citológiai minták elemzéseit egy sokkal gyorsabb és kevésbé költséges számítógépes elemzéssel helyettesíteni. Ezzel neveztek a 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre is, de ennek eredménye majd csak június 13-án válik ismertté.

A második szekcióban Csepreghy Laura, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 27. helyezést elért tanuló az ifjúság nyelvhasználatát elemezte, mégpedig történeti összehasonlításokat is téve, s ebben a modern kommunikációs eszközök hatását is vizsgálta. Kifejezetten pedagógiai témájú projekt is megvalósult idén: ebben fény derült a humor motivációs szerepére a tanulás-tanítás folyamatában. Az ösztöndíjprogram sajátos kategóriája az, amelyben a tanulók közösségi, illetve szociális projekteket valósítanak meg. Ezek sorában vak gyermekek gondozásáról, illetve a kollégiumi életformát megkezdő mazsolák” beilleszkedését segítő programról számoltak be az ösztöndíjasok. Különlegességként két ifjú zeneszerző számolt be arról, hogyan komponáltak szimfonikus művet számítógépes programok segítségével.

A harmadik szekció erőteljesebben tükrözte a ferences szellemiséget. Réthy Júlia a lourdes-i víz csodájáról készített tanulmányt. Ennek során nem csak vízvizsgálatot végzett, hanem a dokumentált csodás gyógyulások statisztikai elemzését is elvégezte. Alapos és hittel teli munkáját a hallgatóság közönségdíjjal jutalmazta. Néhány esztergomi diák kertészeti, de egyben igazi ferences projektmunkát végzett: ősi gyümölcsfákból kívántak faiskolát létrehozni, s ehhez gyűjtöttek megfelelő vadalanyokat, amelyeket a ferences kolostorokból hozott nemes fákkal oltottak be. Másik két fiú a ferences kolostorok kerengőit tanulmányozta és fényképezte. A képek felhasználásával ferences atyák gondolataiból készítenek majd olvasmányos könyvet. Végül Tódor Álmos mutatta be mobiltelefonos applikációját, amely arra szolgál, hogy Szent Ferenc itáliai útjait járva Varga Kapisztrán ferences atya és Szerdahelyi Csongor korábbi rádiós beszélgetéseit hallgathassuk a megtekintett helyek hagiográfiai, teológiai és művészettörténeti vonatkozásairól. A hangzó vademecumhoz képek és más hasznos segédletek kapcsolódnak. Az applikáció a Google Play áruházból lesz majd letölthető.

Az előadásokat követően a rendház ebédlőjében gyűltek össze a vendégek. A MET Csoport képviseletében jelen lévő Lakatos Sándor itt köszöntötte a diákokat: „Öröm volt benneteket hallgatni! Egykor én is ferences diák voltam: ide jártam, az esztergomi ferencesekhez, és ezért mindig is hálás voltam a szüleimnek. Ezt a hálát pedig akkor éreztem teljesnek, amikor a fiamat, Lakatos Benjamint én is beírattam ide. Ő ma a MET Csoport vezetőjeként támogatja ezt a tehetségprogramot. Az ő üzenetét közvetítem: Ne feledkezzetek majd meg a ferencesekről és a Ferences Ösztöndíj Alapítványról, amikor tíz, húsz vagy harminc év múlva egyenesbe jön az életetek. Ha megtehetitek, segítsétek majd őket!”

Az emléklapok ünnepélyes átadása előtt Dobszay Benedek OFM bemutatta az ösztöndíjprogram új vezetőjét, Bodó Mártont, aki a következő tanévtől a ferences rend új oktatási referenseként látja majd el ezt a feladatot. A szerzetes megköszönte Dobszay Ambrus eddigi munkáját, aki nyolc éven keresztül lelkiismeretesen irányította a tehetségprogramot. Az esemény zárásaként minden diák emléklapot vehetett át, majd bőséges állófogadást tartottak a tiszteletükre.

A Ferences Ösztöndíjprogram következő évre vonatkozó felhívása már fellelhető a program honlapján: június 13-ig várják a pályázatok beérkezését.

Ferences Média, 2022

 

Hozzászólások lezárva.