Boldog az a szerzetes, aki nem találja másban gyönyörűségét és örömét, mint egyedül az Úr szent beszédeiben és műveiben, s ezekkel örömben és vigasságban Isten szeretetére indítja embertársait.

Elkezdődött a Ferences Pedagógiai Alapképzés új tanéve

2022.11.02

Október 13. és 15. között tartották a Ferences Pedagógiai Alapképzés (FEPA) első idei alkalmát Kiss Didák OFM és az Egyházi Fejlesztők csapata vezetésével, mintegy húsz résztvevővel. Az évkezdő első alkalomnak a szegedi ferences rendház adott otthont, a következő alkalmak Szegeden …

Örömünnepből hálaadás – Munkatársai emlékeztek Rudan Máriára

2022.10.27

Az október 4-én fiatalon elhunyt Rudan Mária különösen fontos személy volt a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány számára is: részt vett a provincia gyermekvédelmi szabályzatának megalkotásában, a növendékek ilyen jellegű képzésében. A ferences oktatási intézmények bizalommal fordulhattak hozzá bármilyen szakmai kérdéssel. …

Pasaréten ezúttal arra keresték a választ: Hogyan szeressük az állatokat?

2022.10.21

Juhos Benjamin ferences diakónus tartotta A Szó szimfóniája – kultúra, ferencesség, korkérdések című sorozat őszi félévének nyitó előadását a Pasaréti Közösségi Házban október 10-én. A Mit tanít a teológia az állatokról? Hogyan szeressük az állatokat? cím, a napjainkban aktuális téma …

Szent John Henry Newman napja a neki emléket állító ferences remeteségben

2022.10.12

Október 9. Newman bíboros emléknapja az Egyházban. Sümegcsehin még Barsi Balázs OFM alakított ki emlékhelyet a tiszteletére, mely most a ferences rend fenntartásában működik. Az elvonulásra, elcsendesülésre alkalmas emlékhely szabadtéri kápolnájában Udvardy György veszprémi érsek mutatott be búcsúi szentmisét Kardos …

A Ferences Család Konferenciájának üzenete

2022.10.11

Ferences Család Kedves Testvérei és Nővérei!  Az Úr adjon nektek békességet! Szent Ferenc városában gyűltünk össze az ő ünnepe alkalmából, ahonnan szívből jövő kérésünket küldjük Nektek, hogy ezekben az emberiség számára nagyon nehéz időkben továbbra is irányítsátok figyelmeteket a békére. …