Boldog az a szerzetes, aki nem találja másban gyönyörűségét és örömét, mint egyedül az Úr szent beszédeiben és műveiben, s ezekkel örömben és vigasságban Isten szeretetére indítja embertársait.

Örüljetek az Úrban szüntelenül! – Gondolatok advent harmadik vasárnapjára

Címkék:

Micsoda Öröm, amikor sikerül ez a visszatérés, amikor odatalálok az Úrhoz, amikor közelsége szétoszlatja szívem sötétségét, és fényessége rám ragyog.

 

Elmélkedések advent vasárnapjain a ferences testvérekkel.

Ferences Média, 2021